2016.gada 14.maijā Tukuma sporta skolas stadionā, Kuldīgas ielā 74, Tukumā.
Sacensību sākums plkst.11.00
Dalībnieku reģistrācija līdz 2016.gada 13.maija plkst. 22.00

NOLIKUMS

Programma