Skolotājus, skolēnus un citus interesentus Latvijas Zaļais punkts aicina apmeklēt Zaļā punkta Interneta bibliotēku http://www.zalais.lv/lv/sabiedribai/biblioteka/. Tajā atrodama latviešu valodā visplašākā informācija par izlietotā iepakojuma, nolietoto elektropreču un videi kaitīgu preču savākšanu un pārstrādi, kā arī vairāku vides izglītības mācību līdzekļu elektroniskās kopijas, kuras iespējams lejuplādēt bez maksas.
Jaunums www.zalais.lv Interneta bibliotēkā ir mācību līdzekļu komplekts „Iepako, izpako un tālāk?”, ko darbā ar 5.-9.klašu skolēniem veiksmīgi izmanto daudzi vides izglītības pedagogi. Mācību līdzekļu komplekta autore ir Rīgas Dabaszinību skolas direktore un Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes pasniedzēja Daiga Kalniņa.
Vairāk informācijas PIELIKUMĀ:
ZANE ONKELE,
SIA "EKO Media" vecākā projektu vadītāja
t. 29556280
Informācija par protālu: