Kandavas novada pašvaldība informē, ka Kandavas novada domes 27.05.2010. sēdē tika apstiprināti Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.11 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Kandavas novada administratīvajā teritorijā”

Ar šiem saistošajiem noteikumiem ir noteikts aizliegums audzēt jebkādus ģenētiski modificētos kultūraugus Kandavas novada administratīvajā teritorijā, kurā Kandavas pilsēta, Cēres pagasts, Matkules pagasts, Vānes pagasts, Zantes pagasts un Zemītes pagasts. Aizliegums – 5 gadi.
Saistošie noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā.
Dobeles novada pašvaldība informē, ka ar Dobeles novada domes 25.03.2010. sēdes lēmumu Nr.17/1 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Dobeles novadā" ir noteikts aizliegums audzēt ģenētiski modificētus kultūraugus Dobeles novada administratīvajā teritorijā, kurā ietilpst Dobeles pilsēta, Annenieku pagasts, Auru pagasts, Bērzes pagasts, Bikstu pagasts, Dobeles pagasts, Jaunbērzes pagasts, Naudītes pagasts, Krimūnas pagasts, Penkules pagasts un Zebrenes pagasts. Minētais aizliegums ir beztermiņa.

Grūti aptvert, taču pilnīgi viss, ko šodien uzskatām par vismodernāko veļas mašīnu, mobilo telefonu vai portatīvo datoru, nolietosies un pēc kāda laika būs jāizmet.

Elektropreces satur dabai un cilvēkam kaitīgus savienojumus, tāpēc marķētas ar īpašu simbolu – pārsvītrotu konteineru, kas norāda, ka šo mantu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, bet tā jānogādā nolietoto elektropreču pieņemšanas vietā. Tur savāktās elektropreces tiek nogādātas uz pārstrādes uzņēmumiem, kur tās izjauc pa materiālu veidiem. Nolietoto elektropreču pārstrādes procesā vidēji tiek atgūti 83% materiālu – metāli, plastmasa, stikls.

Kā pārstrādā ledusskapi? – skaties šeit ATKRITUMI

tukumslv2442

Latvijas Zaļais punkts izveidojis interesantu filmiņu par PET pudeļu pārstrādi! Jaunais materiāls būs interesants gan skolēniem, gan pieaugušajiem!

tukumslv3158

Latvijas Zaļais punkts Tukuma novadā izsludina kampaņu „Šķiro pa tīro Piejūrā!”

Par šķirotajiem atkritumiem nav jāmaksā un mēs mazinām kaitējumu apkārtējai videi

tukumslv3158