Latvijas Zaļā punkta sadarbības partneris Eko Reverss arī šogad aicina Latvijas zemniekus uzkrāt un pārstrādei nodot minerālmēslu maisus, dārzniecībā izmantoto plēvi, lopbarības ietinamo plēvi un sietus, kā arī plastmasas kannas.

Izvešana notiks ar Eko Reverss transportu, iepriekš par to vienojoties ar katru individuāli. Tiklīdz saimniekam izveidojas iepriekš minēto atkritumu uzkrājums, jāsazinās ar Eko Reverss speciālistu pa tālruni 26389426 vai 67501017. Kanniņām jābūt rūpīgi izskalotām un plēvēm atbrīvotām no salmu, skābbarības un augsnes atliekām.

Vides un EKO medijs „Tīrai Latvijai” izsludina fotokonkursu „DABA MAN – ES DABAI”!

 Vides un EKO medijs „Tīrai Latvijai” sadarbībā ar SIA „Zaļā josta”, videi draudzīgo uzņēmumu „Green Mood” un AS „Tukuma piens”  jogurtu  „Baltais EKO” organizē fotokonkursu „DABA MAN – ES DABAI”.

17. maijā, plkst. 14:00 „Laumu" dabas parkā, Talsu novadā, satikās vairāk nekā 200 čaklākie makulatūras vācēji no izglītības iestādēm, kas atrodas SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības „Piejūra"" reģionā, un piedalījās makulatūras vākšanas konkursā: „Palīdzēsim kokiem!"
Plašāka informācija

Lai rosinātu sabiedrību rūpēties par Latvijas ūdeņu tīrību dabīgais minerālūdens MANGAĻI sadarbībā ar Latvijas vides ekspertiem izveidojis „MANGAĻI dabas fondu", kas šogad aicinās iedzīvotājus kopīgiem spēkiem attīrīt Latvijas mazās upes un strautiņus un piedalīties pasaulē unikālā akcijā „Liec upē akmeni".
Plašāka informācija

Pavasaris ir laiks, kad sazied pļavas, pakalni un dārzi, un ikviens vēlas sakopt un sakārtot savu apkārtni, sapost māju un izdaiļot sētu. Ja aprīlī visas Latvijas iedzīvotāji kopīgi veica sakopšanas un tīrīšanas darbus Lielajā talkā, tad maijs ir ziedu mēnesis, kad mēs cenšamies iekrāsot jau sakopto apkārtni ar smaržīgiem un krāšņiem ziediem.
Plašāka informācija

 SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra"" aicina Jūrmalas pilsētas, Tukuma, Jaunpils, Engures, Kandavas, Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu izglītības iestāžu audzēkņus piedalīties makulatūras vākšanas konkursā: „Palīdzēsim kokiem". Konkursa dalībnieki sacentīsies makulatūras vākšanā līdz 2012.gada 25. aprīlim.

Plašāka informācija.

Izlietotā iepakojuma un videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums „Zaļā josta” izdevis jaunu izglītojošu īsfilmu „Elektroiekārtu ceļš”. Filmā skaidrots elektroiekārtu dzīves cikls, sākot no jaunas elektriskās iekārtas nonākšanas pie gala patērētāja līdz tās nodošanai otrreizējā pārstrādē pēc darbības laika beigām. Filma sniedz atbildes uz jautājumiem, kādēļ nolietotas elektroiekārtas ir videi kaitīgi atkritumi, kā rīkoties patērētājam pēc elektroiekārtas kalpošanas laika beigām un kā tās pareizi jāapsaimnieko. Filmā sniegts ieskats nolietoto elektroiekārtu otrreizējā pārstrādē un tajā stāstīts par ieguvumiem no elektroiekārtu atkritumu pareizas apsaimniekošanas. Īsfilmas izdošanu DVD formātā atbalsta A/S „Antalis”.

Latvijas Zaļā punkta sadarbības partneris Eko Reverss arī šogad aicina Latvijas zemniekus uzkrāt un pārstrādei nodot minerālmēslu maisus, dārzniecībā izmantoto plēvi, lopbarības ietinamo plēvi un sietus, kā arī plastmasas kannas.