Plakats Baterijas lab  „Zaļā josta" uzsāk Latvijas vispārējo, pirmsskolas, profesionālo un interešu izglītības iestāžu iesaisti videi kaitīgu preču atkritumu praktiskā vākšanā, izsludinot izlietoto bateriju vākšanas konkursu „Tīrai Latvijai!" 2013./2014. mācību gadā. Izlietoto bateriju vākšana izglītības iestādēs norisināsies līdz 2014. gada februāra beigām.
Konkurss veicina videi kaitīgo preču atkritumu savākšanu un pārstrādi, palīdzot pasargāt vidi no potenciāla piesārņojuma. Turklāt šogad konkurss tiek rīkots jau astoto gadu pēc kārtas.

Izlietoto bateriju vākšanas konkursa "TĪRAI LATVIJAI!" 2013./2014. nolikums

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra"" (AAS „Piejūra") atgādina, ka Jūrmalas pilsētas, Tukuma, Jaunpils, Engures, Kandavas, Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu izglītības iestādēs turpinās makulatūras vākšanas konkurss „Palīdzēsim kokiem!" Konkursa mērķis ir savākt pēc iespējas lielāku daudzumu makulatūras, lai pēc tam tās nodotu otrreizējai pārstrādei, un atkārtoti ražotu papīru. Līdz šim tika plānots, ka konkurss noslēgsies 25. aprīlī, bet sakarā ar to, ka laika apstākļu dēļ Lielā talka pārcelta uz 27. aprīli, arī makulatūras vākšanas konkursa termiņš tiek pagarināts, un tas noslēgsies 30. aprīlī.Plašāka informācija

Noslēdzoties darbu iesūtīšanas termiņam SIA "Zaļā josta" organizētajā vides plakātu konkursā „Vide 2.0", pēc žūrijas vērtējuma izvirzīti labākie. Līdz ar aprīļa sākumu darbi apskatāmi un nodoti publiskai vērtēšanai zaļā dzīvesveida medijā „Tīrai Latvijai" www.tirailatvijai.lv, kur ikviens interesents aicināts balsot par labākajiem darbiem, tādējādi nosakot konkursa simpātiju balvas ieguvējus. Balsošana norisināsies no šī gada 3. aprīļa līdz 14. aprīlim.

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra"" (AAS „Piejūra") atgādina, ka Jūrmalas pilsētas, Tukuma, Jaunpils, Engures, Kandavas, Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu izglītības iestādēs turpinās makulatūras vākšanas konkurss „Palīdzēsim kokiem!" Konkursa mērķis ir savākt pēc iespējas lielāku daudzumu makulatūras, lai pēc tam tās nodotu otrreizējai pārstrādei, un atkārtoti ražotu papīru. Atgādinām, ka 1 tonna makulatūras ļauj saglabāt 14 kokus, kas citādi tiktu nocirsti celulozes iegūšanai. Konkurss noslēgsies 25. aprīlī. Plašāka informācija

SIA „Zaļā josta" izsludina vides aizsardzības plakātu konkursu „Vide 2.0". Konkursa dalībnieki aicināti izstrādāt plakātus, tajos paužot savas idejas par vides saudzēšanu, sniedzot risinājumu vides problēmām un uzsverot zaļa un videi draudzīga dzīvesveida nepieciešamību mūsdienās.

LZP logo   Latvijas Zaļais punkts ir organizācija, kas sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem un pašvaldībām organizē atkritumu šķirošanu un pārstrādi.Tukuma novadā Latvijas Zaļais punkts sadarbojas ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu SIA „Eco Baltia vide” un Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrību „Piejūra", kas nodrošina praktisko pārstrādei nododamo materiālu savākšanu,

 LZP_FOTOkonkurssA4_Large                        Ikviens vēlas dzīvot sakārtotā un tīrā vidē, bet, lai to nodrošinātu, mums visiem ir jāpieliek sava roka. Veids, kā varam samazināt sadzīves atkritumu apjomu, kas nonāk dabā, ir atkritumu šķirošana. Atkritumu šķirošanu ir iespējams uzsākt jebkurā laikā, kāpēc lai tas nebūtu jaunas sezonas sākumā? Plašāka informācija

Liela daļa Baltijas jūras IR MIRUSI – tajā pārmērīgi savairojušās aļģes, un jūra strauji kļūst par dzīvībai nepiemērotu vidi. To izraisa pārmērīgs piesārņojums. Aptuveni 20% piesārņojuma rada mājsaimniecību notekūdeņi un tajos esošie fosfāti, taču gandrīz 60% piesārņojuma rodas zemes apsaimniekošanas procesā.