081 Medium   „Mazie soļi-zaļai nākotnei."
Ar šādu nosaukumu augusta pirmajā nedēļā „Sveikuļos " norisinājās nu jau otrā bērnu-vides draugu nometne, kuras viens no galvenajiem uzdevumiem bija rast atbildi uz jautājumu „ko es varu izdarīt vides labā?"
Loģiska ir mūsu vēlme dzīvot arvien labāk un labāk, tādejādi pārtērējot dabas resursus. Ja visi pasaulē dzīvotu tā, kā „vidējais" latvietis, būtu nepieciešamas vismaz 2 planētas. Tādēļ nometnes dalībnieki iepazinās ar jēdzienu „ekoloģiskā pēda", meklēja veidus, kā to samazināt, mainot savus ikdienas paradumus. Piemēram, kā jūs tīrāt zobus? Vai tīrīšanas laikā aizgriežat krānu? Bērni izmērīja, ka ļaujot ūdenim tecēt, vienas krūzītes vietā iztek 49 krūzītes. Tikai pareizi tīrot zobus, jūs ieekonomējat līdz 9000 l ūdens gadā.

FRAGMENTI no NOMETNES DALĪBNIEKU esejām

- Pati svarīgākā vides problēma Tukuma apkārtnē ir tā, ka šeit viss ir piemēslots un netīrs.
- Galvenais iemesls kāpēc es vēlos dzīvot tīrā vidē ir tas, ka netīra vide ietekmē cilvēku veselību, protams, arī manējo.
- Pēc piknika mežā vai pie ezera es savākšu visu ko atnesu (pudeles, papīri, maisi, pakas u.t.t).

sveikili2 152 - Copy  No 6. līdz 12. jūlijam Tukuma pievārtē-„Sveikuļos" norisinājās Vides aizsardzības fonda finansēta , Tukuma novada domes un SIA "Eco Baltia Vide" atbalstīta Vides aizsardzības nometne „Iepazīsti, lai sargātu", kurā aktīvi darbojās un atpūtās 25 Tukuma apkārtnes skolēni.
Gandrīz par sakāmvārdu kļuvis teiciens "Uz Tukumu pēc smukuma", bet palūkojoties tālāk par pilsētas centru, redzama atšķirīga aina. Domu biedru grupa, kuriem rūp mūsu apkārtējā vide, nolēma rīkoties un noorganizēja nometni 9-13 gadus veciem jauniešiem. Tās galvenā ideja- iepazīt mūsu apkārtnes dabas daudzveidību, gan tās smukumu, gan cilvēku radīto nesmukumu, panākt, lai jaunieši mainītu savus ikdienas paradumus, lai viņi iemācītu savus draugus un radus dzīvot videi draudzīgi.

LZP logo  Uzzini visu AS „Latvijas Zaļais punkts" mājas lapā – www.zalais.lv!
AS „Latvijas Zaļais punkts" ir organizācija, kas sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem un pašvaldībām organizē atkritumu šķirošanu un pārstrādi. Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi nodrošina praktisko pārstrādei nododamo materiālu savākšanu, izvietojot un tukšojot šķiroto atkritumu konteinerus, iekārtojot un uzturot elektropreču un videi kaitīgu preču pieņemšanas laukumus, bet Latvijas Zaļais punkts finansiāli atbalsta otrreizējo izejvielu savākšanu un īsteno iedzīvotāju informēšanas aktivitātes par atkritumu šķirošanas nepieciešamību un iespējām pašvaldībā. Savāktie materiāli Latvijā un ārvalstīs tiek pārstrādāti vērtīgās izejvielās.
Lasīt vairāk

Trešdien, 14. maijā, plkst. 14.00, Jaunpils pilī uz makulatūras vākšanas konkursa noslēguma apbalvošanas pasākumu pulcēsies vairāk nekā 300 skolēnu no Jūrmalas pilsētas, Tukuma, Jaunpils, Engures, Kandavas, Talsu un Dundagas novadu izglītības iestādēm.

BB Piejura A2plakats „Big bag" maisi – ērti, lieli, izturīgi

Domājot par tīru vidi Tukumā un pārējos piejūras novados, „Eco Baltia vide" saviem klientiem pavasarī kā īpašu pieprasītu pakalpojumu piedāvā „Big bag" maisus lielgabarīta atkritumiem. Tie ir lieli un izturīgi maisi, ar ietilpību līdz 1000 kilogramiem (1,3m3). Atšķirībā no būvgružu konteinera, „Big-bag" maisi ir piemēroti arī situācijās, kad paredzams atkritumus uzkrāt ilgākā periodā. Turklāt, izvēloties būvgružu konteineru, par katru izmantošanas dienu ir jāmaksā nomas maksa, savukārt „Big-bag" maisiem ir fiksēta maksa, kas ietver arī tā savākšanu, un maisu var pildīt neierobežotu laika periodu. Maisi lieti noderēs arī šī brīža aktualitātei - āra uzkopšanas darbu atkritumu savākšanai – zariem, lapām, zālei un citi veida lielgabarīta atkritumiem, kurus nav iespējams mest sadzīves konteinerā. Jāatgādina, ka tajos nedrīkst bīstamos atkritumus – riepas, šīferus, eļļas, luminiscences spuldzes, termometrus, akumulatorus, baterijas, ķīmiskas vielas, krāsas un to iepakojumus un aerosolu iepakojumus. Maisus var iegādāties „Eco Baltia vide" klientu apkalpošanas centrā Tukumā Dienvidu ielā 2 vai zvanot pa tālruni 63122781.

„Zaļā josta" informē, ka šobrīd norisinās izlietoto bateriju vākšanas konkursa „Tīrai Latvijai!" noslēdzošais posms, kura laikā no izglītības iestādēm tiek izvestas mācību gada ietvaros savāktās baterijas un tās nogādātas otrreizējai pārstrādei. Vadoties pēc konkursa provizoriskajiem rezultātiem, „Zaļā josta" ar bērnu un jauniešu palīdzību šajā mācību gadā pārstrādei būs nogādājusi vismaz 20 tonnas šo videi kaitīgo atkritumu, pasargājot vidi no potenciāla piesārņojuma un atgūstot vērtīgas izejvielas. Paralēli izlietoto bateriju izvešanai norisinās arī specializēto savākšanas konteineru baterijām uzstādīšana Latvijas izglītības iestādēs.

Plašāka informācija par izlietoto bateriju vākšanas konkursa „Tīrai Latvijai!" gaitu un skolēnu sasniegumiem pielikumā

2014. gada 14. februārī noslēdzās makulatūras vākšanas konkursa „Tīrai Latvijai!" pirmais starpposms, ko rīko „Zaļā josta" sadarbībā ar „Papīrfabrika „Līgatne"". Starpposmā labākos rezultātus makulatūras vākšanā sasniedza skolēni no Rīgas Centra humanitārās vidusskolas, un dāvanā saņems krāšņu sudrabegles stādu no „Papīrfabrika „Līgatne"".

Lai veicinātu Piejūras reģionā (Jūrmalas pilsēta, Talsu novads, Tukuma novads, Kandavas novads, Jaunpils novads, Engures novads, Dundagas novads, Rojas novads, Mērsraga novads) esošo izglītības iestāžu audzēkņu izglītošanu, un radītu interesi par atkritumu lietderīgu apsaimniekošanu un šķirošanu, līdz ar to domājot par dabas resursu saglabāšanu, SIA "AAS "Piejūra" izsludina skolēnu zīmējumu konkursu par vides aizsardzības tēmu: „Sargāsim Latvijas floru un faunu".

Konkursa nolikums

Noslēgusies dalībnieku pieteikšanās SIA „Zaļā josta" un Valsts izglītības satura centra rosinātajai kustībai „Zaļākai Latvijai", kuras ietvaros bērni un jaunieši no visas Latvijas veica darbus tīras Latvijas vides veidošanā un savas dzīvesvietas apkārtnes sakopšanā. Kopumā kustībai pieteikušies 49 dalībnieku kolektīvi, paveicot 85 darbus vides labā. Līdz mēneša beigām norisinās balsošana par paveiktajiem darbiem, lai noteiktu favorītus un sadalītu godalgas.