TUKUMA NOVADA DOME (reģ.Nr.90000050975)
izsludina pretendentu pieteikšanos uz uzņēmējdarbības veicināšanas speciālista amata vakanci

Apakškategorijas