SAB ATT SPECTUKUMA NOVADA DOME (reģ.Nr.90000050975) izsludina pretendentu pieteikšanos uz sabiedrisko attiecību speciālista amata vakanci

Galvenie amata pienākumi:
- koordinēt un atbildēt par Domes sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem,
- regulāri aktualizēt informāciju tīmekļa vietnē www.tukums.lv un pašvaldības sociālo tīklu kontos,

bd pieneniteTUKUMA NOVADA DOME (reģ.Nr. 90000050975) izsludina konkursu uz vakanto Slampes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītāja amatu
(uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam:
- izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;