Drukāt

 

Tukuma Sporta skola ir Tukuma novada pašvaldības dibināta un pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kas savā darbībā īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības un interešu sporta izglītības programmas, organizē un veicina sporta darbu Tukuma novadā.

 

Īstenojamās izglītības programmas Tukuma Sporta skolā

Mācību treniņu darbību reglamentējošs dokuments ir licencētās sporta veidu programmas. Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu saturu un īstenošanu reglamentē Izglītības likums un Profesionālās izglītības likums.

Skola īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas šādos sporta veidos: basketbolā, futbolā, vieglatlētikā, ložu šaušanā, mākslas vingrošanā, volejbolā.

 

Izglītības procesa organizācija

        

         Skola organizē darbu, pamatojoties uz Latvijas Republikas Izglītības likumu, Latvijas Republikas Profesionālās Izglītības likumu, Sporta likumu, Latvijas Republikas Bērnu tiesību aizsardzības likumu, ANO Konvenciju par bērna tiesībām, Latvijas Jaunatnes sporta koncepciju, Dibinātāja lēmumiem, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un skolas Nolikumu.

Profesionālās ievirzes sporta izglītība ir brīvprātīga, skolas audzēkņi ir bērni un jaunieši no 5 līdz 25 gadu vecumam atkarībā no sporta veida.

         Mācību gads Sporta skolā sākas katra kalendārā gada 1.septembrī un beidzas nākamā gada 31.jūlijā, ar 1 mēneša pārtraukumu vasaras periodā. Jaunu treniņu grupu komplektēšana notiek no 1. – 30. septembrim vai pēc attiecīga finansējuma saņemšanas.

Audzēkņus drīkst uzņemt arī pēc 1.septembra, ja viņš izpilda uzņemšanas prasības. Audzēkņus, kuri sasnieguši augstus sporta rezultātus un izpilda savai apmācību gada grupai atbilstīgus kontrolnormatīvus, atļauts uzņemt mācību – treniņu grupās ārpus kārtas, neveicot iepriekšējo apmācību etapu.

         Audzēkņu uzņemšana Skolā, pārcelšana nākamajā mācību - treniņu grupā un atskaitīšana no Skolas notiek saskaņā ar Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu un direktora apstiprināto kārtību.

         Tukuma Sporta skolā ir 2 apmācības posmi.

1.posms – MT(mācību treniņu) grupas, ilgums 7 apmācības gadi.

2.posms – SMP(sporta meistarības pilnveidošana) grupas,  ilgums 3 apmācības gadi. Izglītojamie, kuri apguvuši profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu, saņem Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktā kārtībā apstiprinātu profesionālās ievirzes izglītības apliecību par 7 gadu apmācības posmu un ja turpina trenēties, tad pēc 3 gadiem augstākas pakāpes apliecību.

           

            Tukuma novada Dome ir apstiprinājusi saistošos noteikumus „Līdzfinansējuma samaksas kārtība Tukuma novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” par audzēkņu dalības maksu Tukuma Sporta skolā.
Saistošie noteikumi. 

 

Tukuma Sporta skolas nodaļas un treneri

 

Basketbola nodaļas treneri:

·  Guna Horelika – zēnu trenere, mob. tālr.29284240.

·  Dace Aumale – meiteņu trenere, mob.tālr.29735735.

·  Inese Degterjonoka – meiteņu trenere, mob.tālr.29425523.

·  Ainārs Plezers – zēnu un meiteņu treneris Jaunpils novadā, mob.tālr. 29158129.

·  Artūrs Zaremba – zēnu treneris Jaunpils novadā, mob.tālr.26810855.

Futbola nodaļas treneri:

·  Artjoms Grucins – zēnu treneris, mob.tālr.26432435.

·  Sergejs Kovaļovs – zēnu treneris, mob.tālr.26019039.

Vieglatlētikas nodaļas treneri:

·  Aldis Čākurs – zēnu un meiteņu treneris, mob.tālr.29431758.

·  Guntis Auziņš – zēnu un meiteņu treneris, mob.tālr.29459680.

·  Initra Rubena – zēnu un meiteņu trenere Pūrē, mob.tālr.26255288.

Ložu šaušanas nodaļas treneri:

·  Zigfrīds Markainis – zēnu un meiteņu treneris, mob.tālr.29187208.

·  Agrita Stepanova – zēnu un meiteņu trenere, mob. tālr 29179830.

·  Liene Rugāja zēnu un meiteņu trenere, mob tālr.

Volejbola nodaļas trenere:

·  Andromeda Bērziņa – meiteņu trenere, mob.tālr. 29136376.

Mākslas vingrošanas nodaļas trenere:

·  Irina Smelova – meiteņu trenere, mob.tālr. 29140880.

 

 

Nepieciešamie dokumenti, iestājoties Tukuma Sporta skolā

(pamatojoties uz Prof.izgl.lik.7.panta 9.p.)

1.      Audzēkņa un vecāku vai aizbildņu iesniegums (pēc noteiktas formas);

2.      Dzimšanas apliecības vai pases kopija;

3.      Ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli.

4.      Veidlapa par informāciju, kā tiks veikti audzēkņu dalības maksas maksājumi.

Kontakti

Direktors Sergejs Kovaļovs

Adrese: Kuldīgas iela 74, Tukuma novads, Tukums, LV -3104

Tālr.. 63129186,

Mob.tālr. 26019039

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.