Komisijas
nosaukums
Komisijas sastāvs
Komisijas nolikums

Iepirkumu komisija

Pastāvīgie komisijas locekļi atklātu vai slēgtu konkursu, sarunu procedūru vai konkursa dialogu organizēšanai:
Māris Rudaus-Rudovskispašvaldības izpilddirektors,
Aivars Volfs – Domes priekšsēdētāja vietnieks.

Pastāvīgajiekomisijas locekļi iepirkumu, kurus veic Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta kārtībā, organizēšanai, ja iepirkuma priekšmets atrodas Tukuma pilsētā:
Māris Rudaus-Rudovskis – pašvaldības izpilddirektoru;
Lailu Dzalbe – Finanšu nodaļas vadītāja.

Nolikums

Administratīvā komisijaNolikums

Administratīvo aktu strīdu komisija Ēriks Lukmans - Tukuma novada Domes priekšsēdētājs
Māris Rudaus-Rudovskis - Pašvaldības izpilddirektors
Ina Balgalve - pašvaldības aģentūras "Tukuma novada sociālais dienests" direktore
Anita Šēlunda - Tukuma novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja
Ģirts Ruģelis - Tukuma novada Domes Komunālās nodaļas vadītājs
Lelde Bičuša - Tukuma novada Domes Juridiskās nodaļas vadītāja
Nolikums
Komisija darbam ar sabiedriskajām organizācijām Sarmīte Krecere – partija „Tukuma pilsētai un novadam”
Lita Lukša – partija „Vienotība”
Laima Daira Zaķe – partija „Latvijas Zemnieku savienība”
Iveta Grosšteina – partija „Latvijas Zaļā partija”
Ina Jackovska – partija „No sirds Latvijai”
Rolanda Bebere – Nacionālā apvienība „VL/TB-LLNK”
Gundega Rugāja – Domes administrācijas speciāliste darbam ar biedrībām un nodibinājumiem
Gunta Kalviņa – Tukuma novada Nevalstisko Organizāciju Apvienības (turpmāk – NVOA) valdes priekšsēdētāja
Inese Kurzemniece – Tukuma novadā reģistrētas biedrības, kas nav NVOA biedre pārstāve
Nolikums
Sporta komisija Kaspars Valdmanis – partija „Tukuma pilsētai un novadam”
Ilvars Auseklis – partija „Vienotība”
Jānis Eisaks – partija „Latvijas Zemnieku savienība”
Reinis Duksītis – partija „Latvijas Zaļā partija”
Haralds Lučkovskis – partija „No sirds Latvijai”
Mārtiņš Tīss – Nacionālā apvienība „VL/TB-LLNK”
Juris Kožeurovs – Domes Sporta metodiķis
Sergejs Kovaļovs – Tukuma Sporta skolas direktors
Modris Liepiņš – SIA „Tukuma ledus halle” valdes loceklis
Andis Švāns – Irlavas Sporta nama vadītājs
Uldis Ersts – Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes sporta organizators
Tālivaldis Krūmiņš – Tumes un Degoles pagastu pārvaldes sporta organizators
Juris Sakainis – Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes sporta organizators
Nolikums
 Kultūras komisija    Nolikums
 Vides komisija Mārtiņš Limanskis – partija „Tukuma pilsētai un novadam”
Ilvars Auseklis – partija „Vienotība”
Ēvalds Rundāns – partija „Latvijas Zemnieku savienība”
Andris Rūdulis – partija „Latvijas Zaļā partija”
Iveta Čivčiša – partija „No sirds Latvijai”
Leons Čivlis – Nacionālā apvienība „VL/TB-LLNK”
Maija Fogele – Domes Ainavu arhitekte
Rudīte Martišauska – mežsaimniecības inženiere
Gita Lāce – Teritorijas apsaimniekotāja pārstāve
Nolikums
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija Aivars Volfs – Domes priekšsēdētāja vietnieks
Māris Rudaus-Rudovskis – pašvaldības izpilddirektors
Viesturs Bērzājs – Domes Īpašumu nodaļas vadītājs
Zane Koroļa – Domes Arhitektūras nodaļas vadītāja – teritorijas plānotāja
Agita Miksone – Domes Administratīvās nodaļas iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste
Nolikums
 Tukuma novada Būvvalde   Nolikums
 Izglītības komisija   Nolikums
 Jaunatnes lietu komisija   Nolikums
 Licencēšanas komisija Indulis Zariņš – partija „Tukuma pilsētai un novadam”
Ilze Kļava – partija „Vienotība”
Aija Neimane – partija „Latvijas Zemnieku savienība”
Liene Dubrovska-Bedrīte – partija „Latvijas Zaļā partija”
Igors Degterjonoks – partija „No sirds Latvijai”
Arnis Logins – Nacionālā apvienība „VL/TB-LLNK”
Līga Siliņa – Domes Administratīvās nodaļas speciāliste
Nolikums
 Dzīvokļu komisija

Liene Akmens – partija „Tukuma pilsētai un novadam”
Pēteris Jurēvics – partija „Vienotība”
Lelde Lobodinska – partija „Latvijas Zemnieku savienība”
Iveta Grosšteina – partija „Latvijas Zaļā partija”
Aiga Kasilova – partija „No sirds Latvijai”
Māris Birzulis – Nacionālā apvienība „VL/TB-LLNK”
Ligita Proņina – Domes Komunālās nodaļas dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas speciāliste
Ina Balgalve – PA „Tukuma novada sociālais dienests” direktore
Antra Dzelme – Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

komisijas sekretāre Domes Komunālās nodaļas speciāliste Sigrija Kairiša

Nolikums
 Satiksmes organizācijas
un kustības drošības komisija
Agris Baumanis – partija „Tukuma pilsētai un novadam”
Ilgvars Kalniņš – partija „Vienotība”
Matīss Briedis – partija „Latvijas Zemnieku savienība”
Pēteris Zustrups – partija „Latvijas Zaļā partija”
Iveta Čivčiša – partija „No sirds Latvijai”
Māris Birzulis – Nacionālā apvienība „VL/TB-LLNK”
Armands Jēgers – Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvis
Juris Vitauskis – Valsts policijas pārstāvis
Armands Hohfelds – Pašvaldības policijas priekšnieks
Vladimirs Krūmiņš - Satiksmes drošības uzturētāja pārstāvis
Roberts Lagzdiņš - VAS „Latvijas Valsts ceļi” pārstāvis
Māris Rudaus-Rudovskis – pašvaldības izpilddirektors
Leonarda Koršunova – Domes tehniskā speciāliste
Nolikums
 Darījumu ar lauksaimniecības zemi
izvērtēšanas komisija
Arvīds Driķis – Domes priekšsēdētāja vietnieks, komisijas priekšsēdētājs
Viesturs Bērzājs – Domes Īpašumu nodaļas vadītājs
Dzintra Šmite – Domes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste
Māra Zeipiņa – Domes juriste – iepirkumu speciāliste
Māra Liniņa – Domes klientu apkalpošanas speciāliste
Nolikums
 Īpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas
komisija
Kaspars Valdmanis – partija „Tukuma pilsētai un novadam”
Aija Lūse – partija „Vienotība”
Lelde Lobodinska – partija „Latvijas Zemnieku savienība”
Pēteris Zustrups – partija „Latvijas Zaļā partija”
Antra Meņģele – partija „No sirds Latvijai”
Mārtiņš Tīss – Nacionālā apvienība „VL/TB-LLNK”
Dzintra Šmite – Domes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste
Nolikums
 Zemes īpašumu pārvaldīšanas
komisija
Arvīds Driķis – Domes priekšsēdētāja vietnieks, Komisijas priekšsēdētājs
Māris Rudaus-Rudovskis – pašvaldības izpilddirektors
Viesturs Bērzājs – Domes Īpašumu nodaļas vadītājs
Zane Koroļa – Domes Arhitektūras nodaļas vadītāja – teritorijas plānotāja
Iveta Vistapole – Domes galvenā arhitekte - būvvaldes vadītāja
Ļena Jēkabsone – Domes Īpašumu nodaļas zemes lietu speciāliste
Nolikums
     
 Irlavas pagasta konsultatīvā padome Maija Bāce,
Jānis Apsītis,
Kaspars Reihmanis,
Mārīte Freiberga,
Artis Saulītis,
Iveta Čivčiša,
Dzintra Laugale.
 Nolikums
Lestenes pagasta konsultatīvā padome  Egils Seņkāns,
Lidija Rautsepa,
Maruta Biezbārde,
Dzintra Mahoņina,
Mārīte Kalncere,
Gita Bulaha,
Iveta Papendika.
Nolikums
Tumes pagasta konsultatīvā padome  Arvis Bautra,
Gunta Čerņika,
Rudīte Martišauska,
Arnis Kārkliņš,
Liene Kurka,
Iveta Petrova,
Iveta Runce,
Māris Vītiņš,
Daiga Elpere.
Nolikums
Degoles pagasta konsultatīvā padome  Normunds Ābele,
Aira Bogdānova,
Igors Degterjonoks,
Juris Lemps,
Aivita Morica,
Jānis Račiņš.
Nolikums
Sēmes pagasta konsultatīvā padome  Tamāra Rundāne,
Sintija Rundāne,
Iveta Liepiņa,
Tamāra Trofimova,
Smuidra Kukša,
Zane Lormane,
Gunta Šica,
Ivars Skrebelis.
Nolikums
Zentenes pagasta konsultatīvā padome  Mārīte Šmelte,
Maija Bārīte,
Sandra Andersone,
Māris Malvess,
Lilita Malvesa,
Arvis Kļaviņš,
Jānis Bicis,
Lita Celitāne,
Sarmīte Kalniņa.
Nolikums
Slampes pagasta konsultatīvā padome  Aldis Stepanovičs,
Linda Zemīte,
Rita Kazuša,
Liene Učelniece,
Vladislavs Butāns,
Ivonna Bredovska,
Rihards Krastiņš.
Nolikums
Džūkstes pagasta konsultatīvā padome  Gundega Jēkabsone,
Leonarda Zeipiņa,
Dita Silva,
Ruta Novicka,
Inga Riežniece,
Uldis Grinbergs,
Solvita Skuja,
Sandis Madris,
Inga Kalnete.
Nolikums
Pūres pagasta konsultatīvā padome  Anita Beķere,
Gints Lapiņš,
Ilvars Ozoliņš,
Dace Strazdiņa,
Velga Dektere,
Līga Lepse,
Jānis Lepsis.
Nolikums
Jaunsātu pagasta konsultatīvā padome  Andra Gailīte,
Sandris Vītols,
Ina Jackovska,
Skaidrīte Kārkliņa,
Dāvis Šedlers,
Guntars Šedlers,
Romualds Stankevičs.
Nolikums