Dabas parks “Engures ezers” ir Eiropas nozīmes (Natura 2000) aizsargājama dabas teritorija, kas ietilpst Engures, Mērsraga, Talsu un Tukuma novados.

Paredzētās darbības nosaukums: elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks" 2. posma Dundaga – Tume esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija un tās sprieguma palielināšana, t.sk. rekonstruējot esošo 110 kV vienķēžu elektropārvades līniju Nr. 258 posmā Kandava – Tume (gar Tukumu)

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma (02.08.2010.) uzsākts autoceļa A9 "Rīga (Skulte)-Liepāja" posma no km 0,0 (krustojums ar A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils-Babīte) līdz km 38,2 (krustojums ar P98 (Tušķi)-Tukums) rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējums (IVN).

Paredzētās darbības ierosinātājs ir VAS "Latvijas Valsts ceļi" (Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālr.: 67028169, reģ. Nr. 40003344207)

Tiek plānota esošā divu braukšanas joslu autoceļa rekonstrukcija, izveidojot četrjoslu vispārīgas lietošanas autoceļu esošā ceļa zemes nodalījuma joslā, izskatot iespēju atsevišķās vietās veikt autoceļa uzlabojumus ārpus tās. Rekonstruējamā autoceļa posma garums ir 38,2 km.

Ar trases plānu un citiem materiāliem var iepazīties internetā: www.eiroprojekts.lv/A9     

no š.g. 7. novembra līdz 5. decembrim un šajā laikā sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173,  e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , www.vpvb.gov.lv ).

 

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks š.g.

28. novembrī:

Džūkstes pagasta kultūras namā (Biedrību nams, Džūkste, Tukuma novads) plkst. 16.00.

VAS "Latvijas Valsts ceļi"

kontakttālrunis 29277744

Tukuma novada Dome paziņo, ka 2011.gada 29.septembrī ir pieņemts lēmums (prot. Nr.13, 10.§.) par Tukuma novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Paredzētās darbības nosaukums: elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks" 2. posma Dundaga – Tume esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija un tās sprieguma palielināšana, t.sk. rekonstruējot esošo 110 kV vienķēžu elektropārvades līniju Nr. 258 posmā Kandava – Tume (gar Tukumu)

Saskaņā ar Tukuma novada Domes 2011.gada 24.marta lēmumu prot. Nr. 3,5.§. no 28.marta līdz 26.aprīlim tika organizēta Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.

Pamatojoties uz Tumes pagasta plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr.02/09 2.2.punktu, Mairita Kalniņa nodod publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri „Smilts – grants atradne „Viļņos" Tumes pagastā, Tukuma novadā" (kad.Nr.9084 007 0046).

Tukuma novada Dome informē, ka šā gada 10.februārī plkst.13.00 notiks Teritoriālā attīstības komiteja, kurā tiks skatīts jautājums par būvniecības ieceri „Karjers „Ziemeļdreimaņos" Tumes pagastā, Tukuma novadā".

Ziņojums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem 

 

Tukuma novada Dome informē, ka 2011. gada 26.janvārī pl.17.30 Domes konferenču zālē, Talsu ielā 4, notiks seminārs Tukuma novada Integrētās attīstības programmas izstrādei „Tukuma novada resursu, uzņēmējdarbības vides un iedzīvotāju dzīves vides analīze un SVID analīze”.
Piedalās: uzņēmēji, nozaru speciālisti, programmas darba grupa.
Rezultāti: definētas galvenās atbalstāmās jomas Tukuma novadā, pilnveidota SVID analīze un ieskicēta Tukuma novada ilgtermiņa attīstības vīzijas.
Kontaktpersona Anita Šēlunda, tālr. 63107216, 29457230, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.