Paredzētās darbības nosaukums: elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks" 3. posma Tume – Rīga (Imanta) esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija un tās sprieguma palielināšana līdz 330 kV vai esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija un jaunas 330 kV elektropārvades līnijas izbūve.

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma (26.03.2012.) uzsākts autoceļa A10 "Rīga-Ventspils" posma no km 45,1 (Ķemeru pagrieziens) līdz km 91,8 (krustojums ar P130 Līgas-Kandava-Veģi) rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējums.Plašāka informācija

Tukuma novada būvvaldes gala ziņojums par būvniecības ieceres „Biogāzes koģenerācijas stacijas jaunbūve īpašumā „Bezdelīgas", Slampes pagastā, Tukuma novadā" publiskās apspriešanas rezultātiem

Tukuma novada Domes 2013.gada 31.janvāra lēmums Par būvniecības ieceri „Biogāzes koģenerācijas stacijas jaunbūve īpašumā „Bezdelīgas" Slampes pagastā, Tukuma novadā"

Paredzētās darbības nosaukums: elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks" 3. posma Tume – Rīga (Imanta) esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija un tās sprieguma palielināšana līdz 330 kV vai esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija un jaunas 330 kV elektropārvades līnijas izbūve.

Ieceres nosaukums: Biogāzes koģenerācijas stacijas jaunbūve

2012. gada 13. decembrī ir pabeigta ietekmes uz vidi novērtējuma Tukuma lidostas darbības paplašināšanai (SIA "Tukums Airport") ziņojuma aktuālā versija pēc sabiedriskās apspriešanas.

darbības paplašināšanas ietekmi uz vidi

 Līdz 18.oktobrim Tukuma novada Domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (Talsu ielā 4, Tukumā) vai tīmekļa vietnē www.eiroprojekts.lv/lidlauks var iepazīties ar ziņojumu par ietekmi uz vidi saistībā ar Tukuma lidostas darbības paplašināšanos (SIA "Tukums Airport").

Līdz 18.oktobrim var sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., www.vpvb.gov.lv).

 2012. gada 24. maijā ir pabeigts ietekmes uz vidi novērtējuma autoceļa A9 "Rīga (Skulte)-Liepāja" posma no km 0,0 (krustojums ar A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils-Babīte) līdz km 38,2 (krustojums ar P98 (Tušķi)-Tukums) rekonstrukcijai ziņojums.
Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 225 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu pieņemts 2010. gada 2. augustā.

Tukuma novada Dome paziņo, ka 2012. gada 23.februārī ir pieņemts lēmums (prot. Nr. 3, 6.§.) par Tukuma novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu. Ar Tukuma novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju var iepazīties un rakstiskas atsauksmes var iesniegt no 12.03.2012. līdz 09.04.2012. Tukuma novada Domē, Talsu ielā 4, Tukumā.  Apmeklētāju pieņemšana saistībā ar Tukuma novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju notiek pirmdienās no plkst.14:00 līdz plkst.18:00 un piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.12:00. Tukuma novada Domes apmeklētāju pieņemšanas centrā Talsu ielā 4, Tukumā,      Tukuma novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apspriešanai novada Dome interesentiem organizē publiskās sanāksmes Tumes pagasta Kultūras namā, Pasta ielā 1A, Tumes pagastā, 15.martā plkst.17:00. un Tukuma novada Domes konferenču zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, 22.martā plkst.17:30.

TUKUMA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS  2011.-2023.GADAM GALĪGĀ REDAKCIJA

 1.sējums. Paskaidrojuma raksts

2.sējums. Grafiskā daļa:

Tukuma pilsēta:

1.       Tukuma pilsētas topogrāfiskā karte

2.       Teritorijas pašreizējā izmantošana Tukuma pilsētā

3.      Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Tukuma pilsētā

Tukuma novads:
Plānotā atļautā izmantošana

1.        Irlavas un Lestenes pagastu teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

2.        Pūres un Jaunsātu pagastu teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

3.        Sēmes un Zentenes pagastu teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

4.         Slampes un Džūkstes pagastu teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

5.         Degoles un Tumes pagastu teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Esošā izmantošana
1. Irlavas un Lestenes pagastu teritorijas pašreizējā imantošana

2. Pūres un Jausātu pagastu teritorijas pašreizējā izmantošana

3. Sēmes un Zentenes pagastu teritorijas pašreizējā izmantošana

4. Slampes un Džūkstes pagastu teritorijas pašreizējā izmantošana

5. Degoles un Tumes pagastu teritorijas pašreizējā izmantošana

Tukuma novada topogrāfiskā karte

3.sējums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

4.sējums.Pārskats I daļa

              Pārskats II daļa

 
Paziņojums

Tukuma novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu no A/S ''Latvenergo'' par paredzētās darbības akcepta saņemšanu

Paredzētā darbība - Elektropārvades tīklu savienojuma "Kurzemes loks'' 2. posma Dundaga – Talsi – Kandava – Tume rekonstrukcija.