2013.gada 15.novembrī plkst. 10:00 Tukuma novada domes konferenču zālē, Talsu ielā 4, Tukumā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija) rīko uzklausīšanas sanāksmi par SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA"" iesniegto tarifa projektu par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu poligonā „Janvāri", Laidzes pagastā, Talsu novadā.

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība (AAS) "Piejūra"", LV40003525848, Pils iela 18, Tukums, Tukuma novads, LV-3100; 2013.g. 16.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011. gada 9. marta padomes lēmuma Nr.1/1 „Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika."

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 2.jūlija lēmumu Nr.213 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu" uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums VAS Latvijas dzelzceļš paredzētajai darbībai: „Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija".

2013. gada 20. septembrī ir pabeigta ietekmes uz vidi novērtējuma Tukuma lidostas darbības paplašināšanai (SIA "Tukums Airport") ziņojuma aktuālā versija pēc sabiedriskās apspriešanas.
Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 84 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu pieņemts 2012. gada 20. februārī.
Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA "Tukums Airport" (Lestenes iela 5, Rīga, LV-1002, tālr.: 67621371, reģ. Nr. 50003733321).
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojusi SIA "Latekoil".

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties internetvietnē www.eiroprojekts.lv/lidlauks.

2013.gada 1. augustā Vides pārraudzības valsts birojs izsniedza atzinumu Nr.6 par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu elektropārvaldes tīklu savienojuma "Kurzemes loks" 3.posma rekonstrukcijai.
Paziņojums

2013. gada 16. augustā ir pabeigta autoceļa A10 "Rīga-Ventspils" posma no km 45,1 (Ķemeru pagrieziens) līdz km 91,8 (krustojums ar P130 Līgas-Kandava-Veģi) Tukums) rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija pēc sabiedriskās apspriešanas.
Tiek izskatītas divas rekonstrukcijas alternatīvas:
 divjoslu ceļš ar malas joslu;
 četrjoslu ceļš.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties un sūtīt rakstiskus priekšlikumus no 2013.gada 16.jūlija līdz 16.augustam:

Paredzētās darbības nosaukums: elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks" 3. posma Tume – Rīga (Imanta) esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija un tās sprieguma palielināšana līdz 330 kV vai esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija un jaunas 330 kV elektropārvades līnijas izbūve.

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma (26.03.2012.) tiek veikts autoceļa A10 "Rīga-Ventspils" posma no km 45,1 (Ķemeru pagrieziens) līdz km 91,8 (krustojums ar P130 Līgas-Kandava-Veģi) rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējums.
Ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana notiks 16. jūlijā plkst. 17.00: Pūres kultūras namā u 18. jūlijā plkst. 17.00:  Tukuma novada domes Sēžu zālē .Plašāka informācija

 

Ieceres nosaukums: TELPU REKONSTRUKCIJA PAR NAKTSKLUBU.
Adrese: Brīvības laukumā 11, Tukumā, Tukuma nov., LV-3101.