Tukuma novada iedzīvotāji un organizācijas tiek aicināti piedalīties Stratēģijas publiskajā apspriešanā laikā no šā gada 2.oktobra līdz 10.novembrim. 

Saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes lēmumu uzsākta Rīgas plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un Attīstības programmas 2014.-2020.gadam dokumentu projektu publiskā apspriešana. Publiskās apspriešanas laikā, kas notiks no 15.septembra līdz 31.oktobrim, tiks organizēti publiskās apspriedes pasākumi visos reģiona nozīmes centros – Siguldā, Tukumā, Ogrē un Limbažos.

Paredzētā darbība: smilts - grants un smilts atradnes «Nītava» ierīkošana, izstrāde un rekultivācija
Ierosinātājs: SIA «RUDUS», vienotais reģistrācijas nr.50003247581

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 2.jūlija lēmumu Nr.213 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu" Un atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 19.decembrī izsniegtajai Programmai Latvijas dzelzceļa esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācijas ietekmes uz vidi novērtējumam" ir izstrādāts Ziņojums un tiek uzsākta tā sabiedriskā apspriešana.

Vides pārraudzības valsts birojs 2014.gada 24.martā ir pieņēmis lēmumu Nr. 3-01/494 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētai darbībai smilts un smilts – grants ieguvei nekustamajos īpašumos „Dižkabārži" (kadastra Nr.90800080091) atradnē „Dižkabārži", Tukuma novadā Slampes pagastā, un zemesgabalā „Ozoliņi" (kadastra Nr. 90800080100) atradnē „Skabārži" Tukuma novada Slampes pagastā.

lidlauks  Ietekmes uz vidi novērtējuma Tukuma lidostas darbības paplašināšanai (SIA "Tukums Airport") ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiks šā gada:
9. aprīlī plkst. 18.00 Smārdes pamatskolas jaunajā zālē (Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads);
10. aprīlī plkst. 17.30 Tukuma novada Domē (Talsu iela 4, Tukums).

2014.gada 17.janvarī plkst.12:00 Tukuma novada Domes konferenču zālē, Talsu ielā 4, Tukumā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk tekstā - Regulators) rīko uzklausīšanas sanāksmi par SIA „Tukuma siltums" iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu Tukuma pilsētā.
Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis SIA „Tukuma siltums" pilnvaroto pārstāvi, kas varēs komentēt iesniegtā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA „Tukuma siltums" iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu Tukuma pilsētā.
Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2014.gada 16.janvārim (kontaktpersona Andris Šulgins, tel. 67873194, e-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).

Vides pārraudzības valsts birojs 2013.gada 10.jūlijā ir pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu derīgo izrakteņu smilts – grants un smilts ieguvei atradnē „Dižkabārži", kas atrodas nekustamajā īpašumā „Dižkabārži" (kad.Nr. 9080 008 0091), Slampes pagastā, Tukuma novadā.
Darbības ierosinātājs: SIA „Z Group" (reģistrācijas Nr. 58503015131).

Tukuma novada Dome un Engures novada Dome izsludina publisko apspriešanu par Tukuma novada un Engures novada robežu korekciju, pamatojoties uz AS "Komforts" iesniegumu. AS „Komforts" vēlas, lai zemes vienības, kas šobrīd atrodas Engures novada Smārdes pagastā (k.apz.9082 008 0144, k.apz.9082 008 0253) tiktu pievienotas Tukuma pilsētas un novada administratīvajai teritorijai, tādējādi atvieglojot turpmāko uzņēmuma darbību.

2013.gada 8. novembrī Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegta autoceļa A10 “Rīga-Ventspils” posma no km 45,1 (Ķemeru pagrieziens) līdz km 91,8 (krustojums ar P130 Līgas-Kandava-Veģi) Tukums) rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija pēc sīku labojumu ieviešanas atbilstoši VPVB norādījumiem.