Tukuma novada pašvaldība ir sagatavojusi Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam projektu. Tukuma novada attīstības programma 2015.-2021.gadam (turpmāk Attīstības programma) ir Tukuma novada pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti uz pilsētas stratēģisko mērķu sasniegšanu. Attīstības programma ir cieši saistīta ar Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2033.gadam, kas ir novada ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments. Attīstības programmā izvērsts Stratēģijā noteiktais novada nākotnes attīstības skatījums.

Ar Tukuma novada Domes 29.10.2015. lēmumu prot.Nr.12, 2.§. šis Attīstības programmas projekts ir nodots publiskai apspriešanai, kas ilgs no 2015.gada 2.novembra līdz 2015.gada 2.decembrim.

Publiskās apspriešanas laikā visi interesenti klātienē vai eletroniski var iepazīties ar Attīstības programmas projektu:
• Tukuma novada pašvaldības mājas lapā: Attīstības programma; Rīcības plāns; Investīcijas plāns
• Tukuma novada Domē (Talsu iela 4, Tukums), Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra 1.stāvā darba laikā:
     o Pirmdienās plkst. 8.00-18.00,
     o Otrdienās-Ceturtdienās plkst. 8.00-17.00,
     o Piektdienās plkst. 8.00-16.00.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par Attīstības programmas projektu iespējams iesniegt līdz 2015.gada 2.decembrim:
• Tukuma novada Domē (Talsu iela 4, Tukums), Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra 1.stāvā;
• Sūtot pa pastu uz adresi: Tukuma novada Dome, Talsu iela 4, Tukums, LV-3101;
• Elektroniski - uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Sniedzot priekšlikumus un atsauksmes, lūdzam, norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, skolnieks, kādas organizācijas pārstāvis u.tml.). Priekšlikumu un astauksmju sniegšanai var izmantot šim mērķim sagatavotu formu, kas pieejama Tukuma novada Domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra 1.stāvā, kā arī pašvaldības mājas lapā.

Publiskās apspriešanas laikā tiks rīkotas sabiedriskās apspriedes sanāksmes, kurās pašvaldības pārstāvjiem varēs uzdot interesējošos jautājumus un atsauksmes par Attīstības programmas projektu. Sabiedriskās apspriedes sanāksmes notiks:
• 2015.gada 9.novembrī plkst.18.00 Slampes pagasta pakalpojuma centrā (“Kultūras pils”, Slampes pagasts),
• 2015.gada 10.novembrī plkst.16.00 Džūkstes pagasta pakalpojuma centrā (“Biedrību nams”, Džūkstes pagasts),
• 2015.gada 12.novembrī plkst.17.00 Pūres pagasta kultūras namā (“Vārpas”, Pūres pagasts),
• 2015.gada 16.novembrī plkst.13.30 Lestenes pagasta pakalpojuma centrā (“Saules”, Lestenes pagasts),
• 2015.gada 16.novembrī plkst.16.00 Irlavas pagasta kultūras namā (“Svēteļi”, Irlavas pagasts),
• 2015.gada 16.novembrī plkst.18.00 Tumes pagasta kultūras namā (Pasta iela 1a, Tumes pagasts),
• 2015.gada 19.novembrī plkst.17.00 Jaunsātu pagasta pakalpojuma centrā (“Pagasts”, Abavnieki, Jaunsātu pagasts),
• 2015.gada 23.novembrī plkst.13.00 Zentenes pagasta pakalpojuma centrā (“Gobas”, Zentenes pagasts),
• 2015.gada 23.novembrī plkst.16.00 Sēmes pagasta pakalpojuma centrā (Ezeru iela 1a, Sēmes pagasts),
• 2015.gada 23.novembrī plkst.18.00 Degoles pagasta Vienības centra Tradīciju zālē (“Irbes”, Vienība, Degoles pagasts),
• 2015.gada 25.novembrī plkst.17.00 Tukuma novada Domē (Talsu iela 4, Tukums).

Ja ir kādi jautājumi par Attīstības programmu vai tās publiskās apspriešanas procesu, lūdzam vērsties pie pašvaldības kontaktpersonas: Daces Keirānes, Tukuma novada Domes Attīstības nodaļas projektu vadītājas, tālr.3107282, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..