Biedrība „Kandavas Partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.– 2013.gadam pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai, atbilstoši 2009.gada 27.janvāra MK noteikumiem Nr.78 „ Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai".
Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks – no 2013.gada 16.oktobra līdz 2013.gada 16.novembrim.

Lasīt vairāk

Tukuma novada Dome izsludina konkursu
- pasākumu organizēšanai Tukuma novadā 2014.gadā;
- biedrībām un sporta klubiem finansiālā atbalsta saņemšanai 2014.gadā.

Tuvojas NVOA vasaras Festivāls 20. jūlijā !

Šogad festivāls notiks fantastiskā vietā - ap 300 rožu šķirņu kolekcijas dārzā Sēmes pagasta " Rozītēs " ( pirms Sēmes baznīcas grants ceļš pa labi
līdz galam).

Šis festivāls būs īpašs ar to,ka paralēli šajā skaistajā dārzā biedrība "Rožu dārzi " organizē ROŽU svētkus publiskai pieejai.

Viena no populārākajām un ilglaicīgākajām Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonda (LKIF) programmām ir „Atbalsts kopienu centriem". Tajā atbalstu var saņemt biedrības vai nodibinājumi , kas veic kopienu centru funkcijas Latvijas reģionos, kuru darbības mērķis ir vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana; kas īsteno dažādas iniciatīvas sociālā atbalsta vai pakalpojumu, veselības veicināšanas un izglītības jomā un kam ir stabila un ilglaicīga sadarbība ar vietējo pašvaldību un/vai vietējiem uzņēmējiem.Plašāka informācija

Lai veicinātu jauniešu darbu bez atlīdzības sabiedrības labā, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina pieņemt biedrību un nodibinājumu pieteikumus dalībai aktīvās nodarbinātības pasākumā „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam". Šogad NVA sadarbībā ar 180 biedrībām un nodibinājumiem jau ir izveidojusi 494 brīvprātīgā darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem, kuri savas profesionālās spējas izmēģina un darba pieredzi iegūst tādās profesijās kā sociālās palīdzības organizators, aprūpētājs, asistents personām ar invaliditāti, informācijas un datu ievades operators, administrators, asistents, projekta koordinators un citas. Plašāka informācija