Sieviešu tiesību institūts informē, ka š.g. 10. janvārī astoto reizi izsludināts ikgadējais konkurss par
GADA BALVU sievietei – līderei, kura 2013. gadā veicinājusi sieviešu iekļaušanos cīņā pret nabadzību un sociālo nevienlīdzību.
Informāciju lasīt šeit

Biedrība „Kandavas Partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.– 2013.gadam pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai, atbilstoši 2009.gada 27.janvāra MK noteikumiem Nr.78 „ Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai".
Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks – no 2013.gada 16.oktobra līdz 2013.gada 16.novembrim.

Lasīt vairāk

Tukuma novada Dome izsludina konkursu
- pasākumu organizēšanai Tukuma novadā 2014.gadā;
- biedrībām un sporta klubiem finansiālā atbalsta saņemšanai 2014.gadā.

Tuvojas NVOA vasaras Festivāls 20. jūlijā !

Šogad festivāls notiks fantastiskā vietā - ap 300 rožu šķirņu kolekcijas dārzā Sēmes pagasta " Rozītēs " ( pirms Sēmes baznīcas grants ceļš pa labi
līdz galam).

Šis festivāls būs īpašs ar to,ka paralēli šajā skaistajā dārzā biedrība "Rožu dārzi " organizē ROŽU svētkus publiskai pieejai.