Tukuma Poļu biedrība 7. un 8. augustā realizēja projektu par BIO lauksaimniecību. Mūsu biedri un Poļu viesi apmeklēja BIO z/s „Gaiķi" Slampes pagastā (dārzeņi, ogas, garšaugu un ārstniecības augu kolekcija, ogu un dārzeņu pārstrāde), BIO z/s „Geidas" Džūkstes pagastā (piens, graudi), BIO z/s „Kūdrāji" Aizputes pagastā  ( piens, gaļa, dārzeņi, graudi, milti, putraimi).
Visas saimniecības ražo veselīgus un dabīgus pārtikas produktus, kas audzēti pēc BIO vai Biodinamiskajām metodēm, neizmantojot ķimikālijas, bet rūpējoties par augsnes un augu dabisko auglības spēku.

Tukuma novada Dome izsludina konkursu
- Kultūras un sporta pasākumu organizēšanai Tukuma novadā 2015.gadā;
- Biedrībām, nodibinājumiem un sporta klubiem finansiālā atbalsta saņemšanai to darbības veikšanai 2015.gadā

Biedrība „Kandavas Partnerība" izsludina atklātu 9. kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros.
Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks - no 2014.gada 22.septembra līdz 2014.gada 22.oktobrim. Pieejamais publiskais finansējums 9.kārtā: 17 143,84 EUR

Plašāka informācija

Izsludināts NVO atbalsta programmas projektu konkurss Rīgas plānošanas reģiona biedrībām
Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonda (LKIF) sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi (eLPA) izsludina Kultūras ministrijas NVO atbalsta programmas projektu konkursu „Mēs esam RISINĀJUMS un IESPĒJA".