Biedrība „Kandavas Partnerība" izsludina atklātu 9. kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros.
Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks - no 2014.gada 22.septembra līdz 2014.gada 22.oktobrim. Pieejamais publiskais finansējums 9.kārtā: 17 143,84 EUR

Plašāka informācija

Izsludināts NVO atbalsta programmas projektu konkurss Rīgas plānošanas reģiona biedrībām
Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonda (LKIF) sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi (eLPA) izsludina Kultūras ministrijas NVO atbalsta programmas projektu konkursu „Mēs esam RISINĀJUMS un IESPĒJA".

sajutu lade bez fona  Vasaras mēnešos biedrība Sajūtu lāde Tukumā (Pils ielā 15A)piedāvā apmeklēt bezmaksas nodarbības topošajiem un jaunajiem vecākiem. Par īpašām iepazīšanās cenām iespējams apmeklēt LEGO NODARBĪBAS 4-8 GADUS VECIEM BĒRNIEM. Turklāt, sagaidot Vasaras saulgriežus, Sajūtu lāde piedāvā divas interesantas nodarbības par Saulgriežu tematiku.

Nodarbības jūnijā un jūlijā

Biedrība „Latvijas Mazpulki" sadarbībā ar Tukuma novada mazpulkiem 2014. gada 19. – 20. jūnijā Pūres pamatskolā organizē
Mazpulku vasaras skolu „Dzīvoju zaļi – zaļā pasaulē „. Plašāka informācija