Tukuma novada Domes 25.septembra sēde tika apstiprināts nolikums „Par Tukuma novada nevalstisko organizāciju un to biedru apbalvošanu ar naudas balvu". Nolikums nosaka naudas balvu piešķiršanas mērķi, uzdevumus, naudas balvu nominācijas, to piešķiršanas kārtību un apmēru, ko Tukuma novada Dome piešķir Tukuma novada nevalstiskajām organizācijām un to biedriem par izciliem sasniegumiem demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības nostiprināšanā, aktīvas vietējās sabiedrības veidošanā.

Tukuma Poļu biedrība 7. un 8. augustā realizēja projektu par BIO lauksaimniecību. Mūsu biedri un Poļu viesi apmeklēja BIO z/s „Gaiķi" Slampes pagastā (dārzeņi, ogas, garšaugu un ārstniecības augu kolekcija, ogu un dārzeņu pārstrāde), BIO z/s „Geidas" Džūkstes pagastā (piens, graudi), BIO z/s „Kūdrāji" Aizputes pagastā  ( piens, gaļa, dārzeņi, graudi, milti, putraimi).
Visas saimniecības ražo veselīgus un dabīgus pārtikas produktus, kas audzēti pēc BIO vai Biodinamiskajām metodēm, neizmantojot ķimikālijas, bet rūpējoties par augsnes un augu dabisko auglības spēku.

Tukuma novada Dome izsludina konkursu
- Kultūras un sporta pasākumu organizēšanai Tukuma novadā 2015.gadā;
- Biedrībām, nodibinājumiem un sporta klubiem finansiālā atbalsta saņemšanai to darbības veikšanai 2015.gadā