EcoBaltia Stiklaakcija 2 A2 preview 2  SIA „Eco Baltia vide” aicina Tukuma novada iedzīvotājus piedalīties stikla šķirošanas veicināšanas akcijā „Uzņemies šefību pār konteineru!”, kas norisināsies līdz pat 30.septembrim. Pieteikt stikla šķirošanas konteineru akcijai var jau šobrīd un to varēs izdarīt visas vasaras garumā.

SIA „Eco Baltia vide” valdes priekšsēdētāja Anita Saulīte: „Ar šo akciju vēlamies veicināt ne tikai sacensības garu starp Tukuma un citu akcijā iesaistīto novadu iedzīvotājiem, bet sniegt arī pievienoto vērtību – palīdzēt stiklam nonākt tur, kur tas savu dzīvi var turpināt neierobežoti, pārtopot jaunās burkās un pudelēs. Tādēļ mēs aicinām ikvienu sava novada iedzīvotāju uzņemties rūpes par konkrētu stikla šķirošanas konteineru, iesaistot arī savus kaimiņus, draugus vai darba kolēģus!Tas ir lielisks veids, kā nostiprināt dabai draudzīgus paradumus un, protams, kopēja mērķa sasniegšanai saliedētu iedzīvotājus.”

SIA „Komunālserviss TILDe" nodrošina siltumenerģijas pakalpojumu piegādi Tukuma novada pagastos. Diemžēl uzņēmuma darba pieredze apliecina, ka samaksa par siltumenerģijas pakalpojumu bieži kavējas un parādi arvien palielinās.

Lai iedzīvotājiem atvieglotu ikmēneša maksājumus ziemas mēnešos un mazinātu parādu veidošanos un to uzkrāšanās gadījumus, ar Tukuma novada Domes 30. aprīļa lēmumu  SIA „Komunālserviss TILDe" tika atļauts sadalīt maksājumus par siltumenerģijas piegādi un no 2015.gada 1.jūnija Slampes pagasta Slampes ciemā un Degoles pagasta Vienības ciemā, Tukuma novadā, uzsākt norēķinus par apkuri ar avansa maksājumiem vasaras mēnešos.

Ar Tukuma novada Domes sēdes 30.aprīļa lēmumu Tukuma novada pašvaldībai piederošajās dzīvojamajās telpās Tukuma pilsētā, kuras apsaimnieko SIA „Tukuma nami” un SIA „Jauntukums”, apstiprināta dzīvojamās telpas īres maksas (peļņas daļa) – 0,39 euro/m² mēnesī.
Minētā pašvaldības peļņas daļas maksa par dzīvojamajām telpām, kas izīrētas personām, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, aprēķināma ne vairāk kā 20% apmērā, izejot no dzīvojamās telpas labiekārtotības pakāpes:

talsu ielas ietve  Tukumā uzsākti pilsētas ietvju rekonstrukcijas un izbūves darbi. Darbus veic SIA „Ribetons ceļi". Pirmais objekts ir Talsu ielas ietves posma no Dārza ielas līdz Šēseles ielai rekonstrukcija. Ietves rekonstrukcijas darbi tiks veikti arī Spartaka ielā, Kurzemes ielas atsevišķos posmos, Raudas ielā no Kurzemes ielas līdz Spartaka ielai. Jauna ietve tiks izbūvēta Raudas ielas posmā no Spartaka ielas līdz Celtnieku ielai. Lai atrisinātu gājēju drošības projektu, tiks izbūvēta ietve Rīgas ielas labajā pusē un Durbes ielas posmā no Cēsu ielas līdz L.Dzelzceļa ielai.

Maija sākumā SIA „Strabag" uzsāka pilsētas asfaltēto ielu seguma remontdarbus. Ar vienlaidu asfalta seguma ieklāšanu visā ielas platumā tiks remontēti ielu posmi Tidaholmas ielā, Tulpju ielā, Tirgus ielā, Kandavas ielā. Tāpat tiks remontētas visas ziemas periodā izveidojušās bedres asfalta segumā.

buvgruzi baner 1200x560 aa791  SIA „Eco Baltia vide" piedāvā veikt būvgružu apsaimniekošanu. Lieliem būvgružu apjomiem piedāvājam konteinerus, maziem izdevīgāks risinājums varētu būt būvgružu maisi. Pirms plānoto darbu veikšanas iespējama bezmaksas konsultācija par izvedamo būvgružu daudzumu un iespēju ietaupīt finanšu līdzekļus, tos šķirojot.
Līdz 2015.gada 10.maijam SIA "Eco Baltijas vide" no būvgružiem piedāvā atbrīvoties par izdevīgām akcijas cenām