Ministru kabinets 2013.gada 17.septembrī ir izdarījis grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" un Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.999 „Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu", nosakot jaunu norēķinu kārtību par komunālajiem pakalpojumiem. Skaidrojumus par grozījumiem noteikumos