eco baltia vide-maz  Vides apsaimniekošanas uzņēmums „Eco Baltia vide" pilnveidojis līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un iesniedzis tos Tukuma pašvaldībai saskaņošanai. Tā izstrādē ņemti vērā Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) ieteikumi un biežākie iedzīvotāju iebildumi.
Mērķis – sakārtot vidi
„Eco baltia vide" un Tukuma pašvaldība, pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem, 2013.gada 27.martā noslēdza iepirkuma līgumu par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšanu, kopš tā laika rūpējoties par tīru vidi Tukuma pašvaldības teritorijā. Uzņēmuma „Eco Baltia vide" darbības mērķi ir sakārtot atkritumu apsaimniekošanas jautājumus Tukuma pašvaldībā, ņemot vērā cilvēku un PTAC ieteikumus.
No līgumiem izņemti sodi

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Komunālserviss TILDe" ir siltumenerģijas pakalpojumu piegādātājs Tukuma novada pagastos. Uzņēmuma darba pieredze apliecina, ka samaksa par siltumenerģijas pakalpojumu bieži kavējas un parādi arvien palielinās. Lai iedzīvotājiem atvieglotu ikmēneša maksājumus ziemas mēnešos un izlīdzinātu finanšu plūsmu, kā arī mazinātu parādu veidošanās un uzkrāšanās gadījumus, nepieciešams uzsākt norēķinus par apkuri ar avansa maksājumiem vasaras mēnešos.

sadzives atkritumu apsaimniekosana 0d9dd  Vides un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums „Eco Baltia vide" informē, ka no šā gada 17.februāra atkritumus privāto māju īpašniekiem sāk izvest pēc jaunā grafika, kurš klientiem tika nosūtīts pagājušā gada nogalē. Pārejas periodā – no šā gada 17.februāra līdz 17.martam iespējamas nobīdes no atkritumu izvešanas grafika kā rezultātā atkritumi var tikt izvesti biežāk vai retāk kā ierasts.
Ņemot vērā minēto informāciju „Eco Baltia vide" iesaka:

Tukumā, līdz ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" ,spēkā stājusies jauna patērētā ūdens daudzuma aprēķina kārtība pašvaldības pārvaldījumā esošajās dzīvojamās mājās.