Līguma priekšmets
Iepirkuma identifikācijas
numurs
Paziņojuma publikācijas datums
Iepirkumu uzraudzības biroja
mājas lapā un tukums.lv
Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums
Līgumcena
(bez PVN)
Līguma izpildes termiņš

Sporta laukuma labiekārtošana zemes vienībā “Līvi”

Nolikums

Finanšu piedāvājums

Būvprojekts

Lēmums

TND-2018/14/ELFLA 12.03.2018. 23.03.2018. plkst.11:00.      

 Malkas piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

 DZIS 2018/2  08.03.2018.  20.03.2018. plkst.15:00.      

Horizontālo ceļa apzīmējumu krāsošana Tukuma pilsētā 2018. gadā

Nolikums

Lēmums

Līgums

TND-2018/12 07.03.2018. 20.03.2018. plkst.11:00.    

 

 

Tukuma novada pašvaldības nekustamā īpašuma apdrošināšana

Nolikums

7.pielikums

8.pielikums

Lēmums

Līgums

TND-2018/5 07.03.2018. 19.03.2018. plkst.11.00      

Jauna riteņtraktora piegāde

Nolikums

Ziņojums

Līgums

TND-2018/9 05.03.2018.

26.03.2018.

plkst.11:00.

     

Slampes dīķa teritorijas labiekārtošana

Nolikums
Finanšu piedāvājums
Būvprojekts
Lēmums
Līgums

5.pielikums

TND-2018/11/ELFLA 05.03.2018. 16.03.2018. plkst.11:00.      
Skatītāju zāles krēslu piegāde Tukuma pilsētas Kultūras namam
 
 
Lēmums
Līgums
TND-2018/10 22.02.2018. 05.03.2018. plkst.11:00.      
Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana Tukuma novada pašvaldībai
 
 
Lēmums
Līgums
TND-2018/7 22.02.2018. 05.03.2018. plkst.11:00.      
Būvuzraudzības veikšana būvobjektā:
“Stacijas ielas un Dāņu ielas Tukumā pārbūve”
 
 
Līgums

TND-2018/8/

ERAF

22.02.2018. 06.03.2018. plkst.11:00.      
Arktiskās marķētās dīzeļdegvielas piegāde siltumenerģijas ieguvei apkurē Melnezera ielā 1, Tukumā
 
Lēmums
Līgums
TND-2018/6 20.02.2018. 05.03.2018. plkst.11.00      
Skatītāju zāles krēslu piegāde Tukuma pilsētas Kultūras namā
 
Līgums
TND-2018/3
06.02.2018.
19.02.2018. plkst.11:00.
 Iepirkums pārtraukts
 
 
Caurteku un grāvju tīrīšana un izbūve un lietus ūdens novadīšanas sistēmu izbūve Tukuma novadā 2018. gadā
 
TND-2018/4
06.02.2018.
19.02.2018. plkst.11.00
 SIA “MELIORCELTNIEKS”
 EUR 168000,00
 31.12.2018.
Malkas piegāde
 
Līgums
DZIS 2018/1
31.01.2018.
20.02.2018. plkst.15:00.
 Iepirkums izbeigts bez rezultāta
 
 
Būvuzraudzības veikšana būvobjektā: “Stacijas ielas un Dāņu ielas Tukumā pārbūve”
 
Līgums
TND-2018/2/ERAF
01.02.2018.
12.02.2018. plkst.11:00.
 Iepirkums pārtraukts
 
 
Sporta laukuma labiekārtošana zemes vienībā “Līvi”
 
Līgums
 TND-2018/1/ELFLA
 24.01.2018.
05.02.2018. plkst.11:00. 
 Iepirkums pārtraukts