Līguma priekšmets
Iepirkuma identifikācijas
numurs
Paziņojuma publikācijas datums
Iepirkumu uzraudzības biroja
mājas lapā un tukums.lv
Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums
Līgumcena
(bez PVN)
Līguma izpildes termiņš
 
 
 
 

Siltumtrases rekonstrukcija Zemītes ielas katlu mājas rajonā Tukumā

Nolikums

Projektēšanas uzdevums, tehniskā specifikācija

KARTE Siltumtrases rekonstrukcija Zemītes ielas katlu mājas rajonā

4.3.1.0/17/A/073  10.09.2018.  09.10.2108. plkst. 13:00      

Tukuma pilsētas video novērošanas sistēmas fizisko optisko datu pārraides kanālu nodrošināšana

Nolikums

Lēmums

Līgums
TND-2018/53 07.09.2018.

18.09.2018., plkst. 11.00

     

Durbes pils Kalpu mājas nozīmīgo konstrukciju restaurācija

Nolikums

Tehniskās specifikācijas pielikums

5.pielikums

Lēmums

Līgums
TND-2018/50 04.09.2018.

17.09.2018., plkst. 11.00

     

Malkas  piegāde Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei

Nolikums

Ziņojums

Līgums 

TND-2018/51 03.09.2018.

25.09.2018., plkst. 11.00

Piedāvājumu iesniegšana Elektronisko iepirkumu sistēmā!

     

Būvuzraudzības veikšana būvobjektā: “Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve” (moduļa piebūve)

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem Nr.1

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.1

Ziņojums

Līgums

TND-2018/47 20.08.2018.

10.09.2018., plkst. 11.00

Piedāvājumu iesniegšana Elektronisko iepirkumu sistēmā!
     

Būvuzraudzības veikšana būvobjektā: “Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve”

Nolikums

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.1

Ziņojums

Līgums 

TND-2018/44/ERAF 20.08.2018.

05.09.2018., plkst. 11.00

Piedāvājumu iesniegšana Elektronisko iepirkumu sistēmā!

     

Jauna un lietota autotransporta piegāde Tukuma novada pašvaldībai

Nolikums

Procedūras ziņojums

Līgums

TND-2018/43 09.08.2018.

27.08.2018. plkst.11.00

Piedāvājumu iesniegšana Elektronisko iepirkumu sistēmā!
     

Jumta seguma nomaiņa Brīvības laukumā 8, Tukumā

Nolikums

5.pielikums

Lēmums

Līgums
TND-2018/45 07.08.2018.

20.08.2018., plkst. 11.00

Iepirkums pārtraukts     

Vides elementu ierīkošana Pasta, Raudas un Stadiona ielu apļveida krustojumā Tukumā

Nolikums

5.pielikums

Tehniskās specifikācijas pielikums

Atbildes vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.1

Lēmums

Līgums

TND-2018/41 02.08.2018. 14.08.2018. plkst.11.00.  Iepirkums pārtraukts    

Krēslu piegāde Tukuma novada Domei

Nolikums

Lēmums

Līgums

TND-2018/42 31.07.2018. 13.08.2018. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts    

Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūves projektēšana un 1. kārtas būvdarbi Kurzemes ielā 5, Tukumā, Tukuma novadā

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem Nr.1

Nolikums ar grozījumiem Nr.2

Nolikums ar grozījumiem Nr.3

Nolikums ar grozījumiem Nr.4

Tehniskās specifikācijas pielikums

Tehniskās specifikācijas pielikums ar grozījumiem Nr.1

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 1

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.2


Ziņojums
Līgums

TND-2018/37 04.07.2018.

13.08.2018., plkst. 11.00

Piedāvājumu iesniegšana Elektronisko iepirkumu sistēmā!

     

Telpu remontdarbi Pūres pirmsskolas izglītības iestādē “Zemenīte”

Nolikums
Tehniskās specifikācijas pielikumi
5. pielikums
Lēmums
Līgums

TND-2018/40 04.07.2018. 16.07.2018. plkst.11:00. SIA "Murum"   EUR 44600,34  Līdz 2018. gada 24. septembrim.
Skatuves gaismošanas tehnikas piegāde Slampes Kultūras pilij

Nolikums
Lēmums
Līgums
TND-2018/38/ELFLA 16.07.2018. 16.07.2018., plkst. 11.00      

Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve

7. pielikums:
8. pielikums
 
Nolikums ar grozījumiem Nr. 1

 

Ziņojums

Līgums

TND-2018/39/

ERAF

29.06.2018.

11.09.2018., plkst. 11.00

Piedāvājumu iesniegšana Elektronisko iepirkumu sistēmā!

     

Malkas piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

DZIS 2018/3 14.06.2018. 28.06.2018. plkst.15.00.  iepirkums izbeigts bez rezultāta  

 

 

Ceļu grants seguma atjaunošanas materiālu piegāde Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei

Nolikums

Lēmums

Līgums

TND-2018/36   14.06.2018. 27.06.2018. plkst.11.00.  SIA "Veismaņi"   EUR 41 000  Līdz 12.08.2019.

Jauna riteņtraktora piegāde

Nolikums
Ziņojums
Līgums

TND-2018/34 07.06.2018.

26.06.2018., plkst. 11.00

Piedāvājumu iesniegšana Elektronisko iepirkumu sistēmā!

     

Telpu remontdarbi Pūres pirmsskolas izglītības iestādē “Zemenīte”

Nolikums
Tehniskās specifikācijas pielikumi
5. pielikums
Lēmums
Līgums

TND-2018/30 06.06.2018. 18.06.2018. plkst.11:00. Iepirkums pārtraukts     

Ceļu grants seguma atjaunošanas materiālu piegāde Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei

Nolikums
Lēmums
Līgums

TND-2018/35 31.05.2018. 11.06.2018. plkst.11.00. Iepirkums izbeigts bez rezultāta     

Sporta veicināšanas pasākumi Tukumā

Nolikums
Lēmums
Līgums

TND-2018/33/ESF 31.05.2018. 11.06.2018. plkst.11.00. SIA “DK STUDIO LINE”   26540,00  Līdz saistību pilnīgai izpildei.

Ēkas, Vārtu ielā 3, Tukumā, vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrāde un teritorijas labiekārtošanas paskaidrojuma raksta izstrāde, un būvdarbi
Nolikums

Nolikums ar grozījumiem Nr.1
Tehniskā specifikācija 1. daļa

Papildinājums Tehniskai specifikācijai 1.daļai
Tehniskā specifikācija 2. daļa

vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.1.

Ziņojums
Līgums

TND-2018/31 25.05.2018.

22.06.2018., plkst. 11.00

Piedāvājumu iesniegšana Elektronisko iepirkumu sistēmā!
SIA"TELMS"  

Iepirkuma priekšmeta 1. daļa: 258032,06 EUR

Iepirkuma priekšmeta 2. daļa:

45430,00 EUR
 

Iepirkuma priekšmeta 1. daļa: 31.10.2018.

Iepirkuma priekšmeta 2. daļa: 31.10.2018

Jauna un lietota autotransporta piegāde Tukuma novada pašvaldībai

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem Nr.1

Atbilde ieinteresētajiem

pretendentiem Nr.1

procedūras ziņojums 1. iepirkuma priekšmeta daļas izpildei

procedūras ziņojums 3. iepirkuma priekšmeta daļas izpildei

Procedūras ziņojums 2. iepirkuma priekšmeta daļas izpildei

Ziņojums
Līgums

TND-2018/26 18.05.2018.

08.06.2018. plkst.11.00

Piedāvājumu iesniegšana Elektronisko iepirkumu sistēmā!

 

Iepirkums pārtraukts 1. iepirkuma priekšmeta daļā;

Iepirkums pārtraukts 3. iepirkuma priekšmeta daļā.

   

Lietus kanalizācijas tīklu izbūve Rīgas ielā, posmā no Pumpura ielas līdz Saules ielai, un Tilta ielā, Tukumā

Nolikums
Finanšu piedāvājums
Būvprojekts

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem

Lēmums

Līgums

TND-2018/29 17.05.2018. 29.05.2018. plkst.11:00 SIA “Amatnieks”   105 072,02  31.08.2018.
Ielu apgaismojuma tīklu elementu nomaiņa Tukuma pilsētā
Nolikums
Lēmums
Līgums
TND-2018/28 07.05.2018. 21.05.2018. plkst.11:00  SIA “TELMS”  EUR 168 000,00  31.12.2018.

Būvuzraudzības veikšana būvobjektā: “Kurzemes ielas pārbūve Tukumā” 1. un 4. kārtas būvdarbi
Nolikums
Lēmums
Līgums

TND-2018/27 07.05.2018. 21.05.2018. plkst.11:00  Iepirkums izbeigts bez rezultāta    
Jaunu ugunsdzēsības aparātu iegāde, tehniskā apkope, labošana, atvēršana un utilizācija Tukuma novada pašvaldības vajadzībām
TND-2018/21
24.04.2018.
07.05.2018. plkst.11:00
 SIA “FN-SERVISS”  12 396,69  21.05.2019.

Kurzemes ielas maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcijaTukumā

Nolikums 
Precizējumi nolikumā
Iepirkuma rezultāti

    2018.gada 23. maijs plkst. 14:00 SIA "Amatnieks"   344003,67  
Tukuma novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana

Nolikums
Ziņojums
Līgums

TND-2018/24

20.04.2018. 

22.05.2018., plkst. 11.00

Piedāvājumu iesniegšana Elektronisko iepirkumu sistēmā!

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle   Pamatpolises cena vienai personai EUR 269,00  29.06.2018.-28.06.2020.
Tukuma 2. vidusskolas būvprojekta ekspertīze
 
TND-2018/25/ERAF 17.04.2018.

02.05.2018., plkst. 11.00

 SIA “JaunRīga ECO”  14740,00  40 (četrdesmit)
no līguma noslēgšanas dienas.
Tukuma novada pašvaldības autotransporta uzturēšana
 
 
TND-2018/19 13.04.2018. 15.05.2018. plkst.11.00

Piedāvājumu iesniegšana Elektronisko iepirkumu sistēmā!

“FS TRANSPORTS”

1. iepirkuma priekšmeta daļa: EUR 22603,31;

2.iepirkuma priekšmeta daļa: EUR 8013,22;

3.iepirkuma priekšmeta daļa: EUR 4564,46;

4.iepirkuma priekšmeta daļa: EUR 2533,06;

5.iepirkuma priekšmeta daļa: EUR 1434,71;

6.iepirkuma priekšmeta daļa: EUR 20620,66;

7.iepirkuma priekšmeta daļa: EUR 7082,64;

8.iepirkuma priekšmeta daļa: EUR 12144,63.

 31.05.2019.
Ielu apgaismojuma tīklu elementu nomaiņa Tukuma pilsētā
 
Lēmums
Līgums
TND-2018/20 13.04.2018. 24.04.2018. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts    

Tukuma novada Domes informatīvo materiālu izdošana

Nolikums
Lēmums
Līgums

TND-2018/22 12.04.2018. 23.04.2018. plkst.11:00. SIA "TIPOGRĀFIJA UNIVERSUMS A"   18595,04  līdz 01.05.2019.

Ceļu satiksmes aprīkojuma piegāde Tukuma novada Domei

Nolikums
Lēmums
Līgums

TND-2018/23 12.04.2018. 23.04.2018. plkst.11:00.  SIA “SIGNUM”   40000,00  No 07.05.2018.līdz 06.05.2020.
Skvēra Jaunā ielā 5 un Lielā ielā 6, Tukumā pārbūve
 
TND-2018/17 29.03.2018. 19.04.2018., plkst. 11.00  SIA “TELMS”  221 492,70  Līdz 01.10.2018.
Tukuma pilsētas ielu apgaismojuma tīklu apsaimniekošana 2018. – 2023. gadā
 
TND-2018/15 28.03.2018. 02.05.2018., plkst. 11.00

Piedāvājumu iesniegšana Elektronisko iepirkumu sistēmā!

SIA “TELMS”   474 432,00  Līdz 15.05.2023.
Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve
 
Līgums
TND-2018/16/ERAF 28.03.2018.

15.05.2018., plkst. 14.00

Iepirkums pārtraukts     
Tukuma novada Domes informatīvo materiālu izdošana
 
Līgums
TND-2018/18
27.03.2018.
10.04.2018. plkst.11:00.
Iepirkums pārtraukts. 
   
Kurzemes ielas pārbūve Tukumā
 
Ziņojums
TND-2018/13 21.03.2018. 23.04.2018. plkst.11:00.

Iepirkuma priekšmeta 1. daļa – SIA “STRABAG”

Iepirkuma priekšmeta 2. daļa – SIA “STRABAG”

 

 Iepirkuma priekšmeta 1. daļa – 1 325 715,00

 

Iepirkuma priekšmeta 2. daļa – 371 688,03

 Iepirkuma priekšmeta 1. daļa – 29.10.2018.

 

Iepirkuma priekšmeta 2. daļa – 09.09.2019.

Sporta laukuma labiekārtošana zemes vienībā “Līvi”
 
TND-2018/14/ELFLA
12.03.2018.
23.03.2018. plkst.11:00.
SIA “ROTAS” 
EUR 18019,94
31.08.2018.
Malkas piegāde
 
Līgums
 DZIS 2018/2
 08.03.2018.
 20.03.2018. plkst.15:00.
 Iepirkums pārtraukts
 
 
Horizontālo ceļa apzīmējumu krāsošana Tukuma pilsētā 2018. gadā
 
TND-2018/12
07.03.2018.
20.03.2018. plkst.11:00.
SIA “CTB” 
 EUR 20600,00
 
10.07.2018.
Tukuma novada pašvaldības nekustamā īpašuma apdrošināšana
 
TND-2018/5
07.03.2018.
19.03.2018. plkst.11.00
“Compensa Vienna Insurance Group” ADB Latvijas filiāle 
 13535,16
 18.04.2019.
Jauna riteņtraktora piegāde
 
Līgums
TND-2018/9 05.03.2018.

26.03.2018.

plkst.11:00.

 Iepirkums pārtraukts
   
Slampes dīķa teritorijas labiekārtošana
 
Finanšu piedāvājums
Būvprojekts
Lēmums
Līgums buvdarbu grafiks
TND-2018/11/ELFLA 05.03.2018. 16.03.2018. plkst.11:00.
SIA “ROTAS” 
 32843,46  31.08.2018.
Skatītāju zāles krēslu piegāde Tukuma pilsētas Kultūras namam
 
TND-2018/10 22.02.2018. 05.03.2018. plkst.11:00.
UAB “JS BALTIC” 
 EUR 30900,00  12.08.2018.
Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana Tukuma novada pašvaldībai
 
TND-2018/7 22.02.2018. 05.03.2018. plkst.11:00.
SIA “Droša darba garants” 
 27 320,00  Līdz 2020. gada 6. maijam
Būvuzraudzības veikšana būvobjektā:
“Stacijas ielas un Dāņu ielas Tukumā pārbūve”
 

TND-2018/8/

ERAF

22.02.2018. 06.03.2018. plkst.11:00.
SIA “BaltLine Globe” 
 28 940,00  Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 31. decembrim.
Arktiskās marķētās dīzeļdegvielas piegāde siltumenerģijas ieguvei apkurē Melnezera ielā 1, Tukumā
 
TND-2018/6 20.02.2018. 05.03.2018. plkst.11.00
SIA “NAFTA LV” 
 13625,00  16.04.2019.
Skatītāju zāles krēslu piegāde Tukuma pilsētas Kultūras namā
 
Līgums
TND-2018/3
06.02.2018.
19.02.2018. plkst.11:00.
 Iepirkums pārtraukts
 
 
Caurteku un grāvju tīrīšana un izbūve un lietus ūdens novadīšanas sistēmu izbūve Tukuma novadā 2018. gadā
 
TND-2018/4
06.02.2018.
19.02.2018. plkst.11.00
 SIA “MELIORCELTNIEKS”
 EUR 168000,00
 31.12.2018.
Malkas piegāde
 
Līgums
DZIS 2018/1
31.01.2018.
20.02.2018. plkst.15:00.
 Iepirkums izbeigts bez rezultāta
 
 
Būvuzraudzības veikšana būvobjektā: “Stacijas ielas un Dāņu ielas Tukumā pārbūve”
 
Līgums
TND-2018/2/ERAF
01.02.2018.
12.02.2018. plkst.11:00.
 Iepirkums pārtraukts
 
 
Sporta laukuma labiekārtošana zemes vienībā “Līvi”
 
Līgums
 TND-2018/1/ELFLA
 24.01.2018.
05.02.2018. plkst.11:00. 
 Iepirkums pārtraukts