Publisko iepirkumu arhīvs: 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas
numurs

Paziņojuma publikācijas datums
Iepirkumu uzraudzības biroja
mājas lapā un tukums.lv

Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena
(bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Bērnu rotaļu un izglītojošās nojumes izbūve Tukuma Pilsētas parkā

Nolikums

Pielikumi

Lēmums

Līgums

TND-2015/70 16.02.2017. 27.02.2017. plkst.11:00.      

Kurzemes ielas Tukumā pārbūves būvprojekta ekspertīze

Nolikums

Pielikumi un tehniskā specifikācija

Lēmums

Līgums

TND-2017/5 16.02.2017 27.02.2017. plkst. 11.00      

Tukuma 2. vidusskolas pārbūves būvprojekta izstrāde

Nolikums

Pielikumi

TND-2017/11/ERAF 06.02.2017. (www.tukums.lv) un 08.02.2017. (IUB tīmekļa vietne).  21.03.2017. plkst.11:00.

Slocenes ielas Tukumā pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi

Nolikums

Pielikumi

Nolikums ar grozījumiem Nr.1

TND-2017/3/ERAF 06.02.2017. 06.03.2017. plkst.11:00.
Būvuzraudzības veikšana būvobjektā: “Parādes ielas posma Tukumā pārbūve”

Nolikums

Lēmums

Līgums

TND-2017/7/ERAF 01.02.2017. 13.02.2017. plkst.11:00.

Logu nomaiņa pašvaldībai piederošajās dzīvojamās mājās Tukuma pilsētā.

Nolikums

TND-2017/10 31.01.2017. 13.02.2017. plkst.11:00.

Arktiskās marķētās dīzeļdegvielas piegāde siltumenerģijas ieguvei apkurē Melnezera ielā 1, Tukumā

Nolikums

Lēmums

Līgums

Līgums (Word)

TND-2017/9 25.01.2017. 06.02.2017. plkst. 11.00  SIA “GOTIKA AUTO”  EUR 12300,00  12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūves būvprojekta izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai

Nolikums

Lēmums

TND-2017/2/ERAF 25.01.2017. 06.02.2017. plkst.11:00.

Asistenta pakalpojums ģimenēm ar bērniem un jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes 

Nolikums

Lēmums

Līgums

Līgums (Word)

TNSD 2017/1 23.01.2017.  03.02.2017. plkst.12.00.  Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”  EUR 8000,00  12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

Horizontālo ceļa apzīmējumu krāsošana Tukuma pilsētā 2017. gadā

Lēmums

Līgums

TND-2017/8 20.01.2017. 31.01.2017. plkst.11:00.  SIA “Rīgas luksafors”  EUR 20600 15.04.2017.-10.07.2017. 

Viengadīgo vasaras puķu stādu piegāde Tukuma novada Domei 2017. gadā

Lēmums

Līgums

TND-2017/6 10.01.2017. 23.01.2017. plkst.11:00.  SIA “Jāņa Aldermaņa dārzniecība” 6087,00  No noslēgšanas dienas līdz 10.10.2017.

Tukuma novada pašvaldības autoceļu pārbūve

Nolikums

4. pielikums

5. pielikums

5.pielikums ar grozījumiem Nr.1

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.1

Nolikums ar grozījumiem Nr.1

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.2

Nolikums ar grozījumiem Nr.2

5.pielikums ar grozījumiem Nr.2

TND-2017/4/ELFLA  09.01.2017. 10.02.2017. plkst.11:00

Dzīvojamās mājas Dārzniecības ielā 2A, Tukumā apsaimniekošana

Lēmums

Līgums
 TND-2017/1 04.01.2017.  16.01.2017. plkst.11:00.    SIA “AMATNIEKS”  26337,70  23.01.2017.-

22.01.2019