Publisko iepirkumu arhīvs: 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

 

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas
numurs

Paziņojuma publikācijas datums
Iepirkumu uzraudzības biroja
mājas lapā un tukums.lv

Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena
(bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Tukuma novada Domes informatīvo materiālu izdošana

Nolikums

Lēmums

Līgums

TND-2017/18  24.03.2017. 04.04.2017. plkst.11:00      

Tukuma tirgus vizuālā koncepcija

Nolikums

Pielikums

TND-2017/12 27.02.2017. 31.05.2017. plkst.11:00.      

Tukuma novada pašvaldības nekustamo īpašumu apdrošināšana

Nolikums

Pielikumi

Lēmums 

TND-2017/14 24.02.2017. 07.03.2017. plkst. 11.00      
Tukuma novada pašvaldības autoceļu pārbūves būvuzruadzība
 
TND-2017/16/ELFLA 24.02.2017.  07.03.2017. plkst.11:00. Iepirkums pārtraukts    

Malkas piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

DZIS 2017/1 23.02.2017. 09.03.2017. plkst.15:00.      

Ēkas “Aptiekas māja” Džūkstē, Džūkstes pagastā, Tukuma novadā vienkāršotā atjaunošana

Nolikums

5.pielikums

Pielikumi tehniskajām specifikācijām

Lēmums

Līgums

TND-2017/15/ELFLA 22.02.2017 06.03.2017. plkst.11:00   SIA “AMATNIEKS”  EUR 75929,98  120 dienas no līguma noslēgšanas

Bērnu rotaļu un izglītojošās nojumes izbūve Tukuma Pilsētas parkā

Nolikums

Pielikumi

Lēmums

Līgums

TND-2017/13 16.02.2017. 27.02.2017. plkst.11:00.  SIA “JŪRMALAS MEŽAPARKI”  18765,94  02.05.2017.

Kurzemes ielas Tukumā pārbūves būvprojekta ekspertīze

Nolikums

Pielikumi un tehniskā specifikācija

Lēmums

TND-2017/5 16.02.2017 27.02.2017. plkst. 11.00 Iepirkums pārtraukts    

Tukuma 2. vidusskolas pārbūves būvprojekta izstrāde

Nolikums

Pielikumi

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 1

TND-2017/11/ERAF 06.02.2017. (www.tukums.lv) un 08.02.2017. (IUB tīmekļa vietne).  21.03.2017. plkst.11:00.      

Slocenes ielas Tukumā pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi

Nolikums

Pielikumi

Nolikums ar grozījumiem Nr.1

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 1

Nolikums ar grozījumiem Nr. 2

TND-2017/3/ERAF 06.02.2017. 13.03.2017. plkst.11:00.  SIA STRABAG  570130,00  65 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas
Būvuzraudzības veikšana būvobjektā: “Parādes ielas posma Tukumā pārbūve”

Nolikums

Lēmums

Līgums

Līgums

TND-2017/7/ERAF 01.02.2017. 13.02.2017. plkst.11:00.  SIA “BaltLine Globe”  EUR 9458,00  No noslēgšanas dienas līdz 31.12.2017.

Logu nomaiņa pašvaldībai piederošajās dzīvojamās mājās Tukuma pilsētā.

Nolikums

Lēmums

Līgums

TND-2017/10 31.01.2017. 13.02.2017. plkst.11:00.  SIA “Logu maiņa”  23140,50 02.03.2018.

Arktiskās marķētās dīzeļdegvielas piegāde siltumenerģijas ieguvei apkurē Melnezera ielā 1, Tukumā

Nolikums

Lēmums

Līgums

Līgums (Word)

TND-2017/9 25.01.2017. 06.02.2017. plkst. 11.00  SIA “GOTIKA AUTO”  EUR 12300,00  12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūves būvprojekta izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai

Nolikums

Lēmums

Līgums

TND-2017/2/ERAF 25.01.2017. 06.02.2017. plkst.11:00.  SIA “Būvdizains”  EUR 27000  32 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas

Asistenta pakalpojums ģimenēm ar bērniem un jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes 

Nolikums

Lēmums

Līgums

Līgums (Word)

TNSD 2017/1 23.01.2017.  03.02.2017. plkst.12.00.  Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”  EUR 8000,00  12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

Horizontālo ceļa apzīmējumu krāsošana Tukuma pilsētā 2017. gadā

Lēmums

Līgums

 

TND-2017/8 20.01.2017. 31.01.2017. plkst.11:00.  SIA “Rīgas luksafors”  EUR 20600 15.04.2017.-10.07.2017. 

Viengadīgo vasaras puķu stādu piegāde Tukuma novada Domei 2017. gadā

Lēmums

Līgums

TND-2017/6 10.01.2017. 23.01.2017. plkst.11:00.  SIA “Jāņa Aldermaņa dārzniecība” 6087,00  No noslēgšanas dienas līdz 10.10.2017.

Tukuma novada pašvaldības autoceļu pārbūve

Nolikums

4. pielikums

5. pielikums

5.pielikums ar grozījumiem Nr.1

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.1

Nolikums ar grozījumiem Nr.1

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.2

Nolikums ar grozījumiem Nr.2

5.pielikums ar grozījumiem Nr.2

TND-2017/4/ELFLA  09.01.2017. 10.02.2017. plkst.11:00  SIA STRABAG (1. – 6.daļa)  1. daļa – 330659,20;
2. daļa – 459328,58;
3. daļa – 322080,79;
4. daļa – 390272,58;
5. daļa – 326645,57;
6. daļa – 172989,50
 80 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas
 

Dzīvojamās mājas Dārzniecības ielā 2A, Tukumā apsaimniekošana

Lēmums

Līgums
 TND-2017/1 04.01.2017.  16.01.2017. plkst.11:00.    SIA “AMATNIEKS”  26337,70  23.01.2017.-

22.01.2019