Decembra sākumā tika izvērtēts jaunais iepirkums ,,Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes ceļu un ielu uzturēšanas darbi ziemas periodā". Līgumi noslēgti līdz 2017.gada 31.decembrim ar šādiem uzņēmējiem: 


1. Sēme, Birztala, Plieņi - SIA ,,Jūraskalns" vadītājs Ivars Skrebelis, tālr.29 170 309,
2. Kaive, Cerība - SIA ,,Vārpa" vadītājs Andris Selivanovičs, tālr.29 433 326,
3. Rideļi, Brizule - z/s ,,Vecvagari" īpašnieks Uldis Lormanis, tālr.26 324 238,
4. Dzirciems, Zentene, Jaunpļavas, Rindzele- SIA ,,Komunālserviss TILDe" valdes loceklis Aldis Siliņš, tālr.28 303 093.

Līgums paredz pašvaldības autoceļu un ielu attīrīšanu no sniega, bet privātpersonas, vajadzības gadījumos, var zvanīt pa augstākminētajiem tālruņiem, par samaksu vienojoties.
Pēc projekta pieteikuma ,,Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana Sēmes ciematā" izvērtēšanas biedrībā ,,Kandavas partnerība", tas iesniegts tālākai izvērtēšanai LADā.

No 12.decembra Sēmes pagasta bibliotēkā Sēmes lietišķās mākslas pulciņa "Čaklās rokas" dalībnieču šaļļu izstāde. Līnijdejotājas piedalījās sadancī Jaunsātos.

18.decembrī ansamblis ,,Domino” piedalījās dievkalpojumā Sēmes evaņģēliski luteriskā baznīcā, bet Zentenes kultūras namā Ziemassvētku ieskaņas pasākums ar visu dziedošo un dejojošo amatierteātru kolektīvu piedalīšanos. 20.decembrī Svētku eglīte Sēmes un Zentenes pagastu bērniem, bet no 19.decembra Tukuma tēlotājmākslas studijas darbu izstāde Sēmes pakalpojumu centrā (vadītāja Inga Brīniņa).

Notikušas šogad pēdējās konsultatīvo padomju sēdes abos pagastos.

Izsolei nodotā pārvaldes lietotā autobusa Mersedes Benz 0614 otrā izsole bija neveiksmīga. Tas tiks nodots trešajai izsolei.
Visas struktūrvienības strādāja, lai saplānotu 2017.gada budžetu, kura apspriešana notika decembra komiteju sēdēs. Turpinās pārvaldes darbinieku darba vērtēšana.

sagatavoja Silvija Rabkēviča