2017. gada 30. Jūlijā

10.00 – Ķīļu kapos;
11.00 – Zibens kapos;
12.00 – Gailīšu kapos;
13.00 – Čomu kapos;
14.00 – Luiku kapos;
15.00 – Viksu kapos;
16.00 – Praviņu kapos.