Tumes un Degoles pagastu pārvaldē aizvadītajā mēnesī veikti dažādi darbi, atbilstoši plānotajam.
12. maijā Tumes vidusskolā izskanēja pēdējais zvans un izlaiduma klasēm sācies eksāmenu laiks.
Vairākos pašvaldības dzīvokļos tiek veikti remontdarbi – mainīta elektrības instalācija un nomainītas ārējās palodzes.
Turpinās pašvaldības autoceļu kopšanas darbi – ceļa posmā Ozolpils – Jaunbētiņi nomainīta caurteka; Meža ielā noņemts ceļa apaugums. Plānojam atjaunot krāsojumu gājēju pārejām un automašīnu stāvvietām.


Pie Lazdu bibliotēkas apzāģēti koki un košumkrūmi.
Tukuma novada būvvaldē iesniegts izskatīšanai Vecmoku ūdensvada projekts.
Teritorijas sakopšanas darbos strādā pagaidu sabiedriskajos darbos pieņemts strādnieks un divi cilvēki no Valsts probācijas dienesta piespiedu darbos nosūtītie.

Komunālā saimniecība
Abos pagastos veikta ceļu planēšana ar autogreideri, novākti kritušie koki, mainīti kanalizācijas stāvvadi.
Tumes pagastā novērsts centrālā ūdensvada bojājums.

Kultūra
No 26. aprīļa līdz 26. jūnijam Tumes kultūras namā apskatāma Ingemaras Treijas Mākslas studijas draugu izstāde „Trešdienas Bohēma”.
Tumes kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Kansonete” skatē ieguva augstāko pakāpi.
13.maijā Durbes pilī notika rakstnieka, skauta un Latvijas patriota Kārļa Ķezbera atmiņu grāmatas „Ar domu par Latviju Baltās un nebaltās dienās” atvēršanas svētki. Pasākumā piedalījās operdziedātāja Elīna Šimkus, pianiste Santa Jākobsone un Kārļa Ķezbera meitas Dace Ķezbere un Mārīte Plūme.
14. maijā Tumes kultūras namā notika mātes dienai veltīts koncerts „Pūpoliņu skola”, koncertu sniedza bērnu vokālais ansamblis “Pūpoliņi” un ritmikas grupa „Mazie Ķipari”.
21. maijā Tumes kultūras namā notika pirmsskolas deju grupu konkurss – festivāls “Maziņš esmu es”. Pasākumā piedalījās deju grupas no Rīgas, Jelgavas, Tukuma, Tumes, Ventspils, Liepājas un Kuldīgas.

Sports
20.reizi Tukuma sporta skolas stadionā 6. maijā risinājās “Tālivalža Krūmiņa balvu izcīņa šķēpa mešanā “Tumes ŠĶĒPI 2017””. Astoņpadsmit gadus sacensības tika rīkotas Tumes vidusskolas sporta laukumā.
14. maijā noslēdzās Tumes čempionāta 7. posms šautriņmešanā.