Abos pagastos notikušas gadskārtējās iedzīvotāju sapulces, kurās SIA „Komunālserviss TILDe” kā apsaimniekotājs, atskaitījās par padarīto darbu 2016.gadā un uzklausīja iedzīvotāju vēlmes par darbiem, kurus vajadzētu darīt 2017.gadā.

30.martā Tumes kultūras namā notiks „Pārupes” kooperatīva īpašnieku un nomnieku sapulce.

Apsekotas Tumes un Vienības ciemata daudzdzīvokļu māju teritorijas, rotaļu laukumi, kā arī sporta laukumi, lai plānotu nepieciešamos darbus vasaras sezonas uzsākšanai.


Uzsākti remontdarbi īres dzīvokļos.

Pārvaldes teritorijas labiekārtošanā strādā viens pagaidu sabiedriskajos darbos pieņemts darbinieks.
Noslēgts līgums ar SIA „Komunālserviss TILDe” par Tumes un Degoles pagastu pašvaldības ceļu kopšanas darbiem vasaras periodā.
Ir uzsākta pašvaldības ceļu greiderēšana Tumes un Degoles pagastos. Pasta, Skolas un Sporta ielās noņemts zemes apaugums un iztīrīti grāvji.
Kultūra

24.martā Tumes kultūras namā viesojās Tumes jauktā kora draugi – Olaines jauktais koris “Dziesma”, Pūres sieviešu koris “Abava”, Tumes sieviešu vokālais ansamblis “Kansoneta” un Rīgas apvienotais kopkoris.
25.martā notika Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumi - pie piemiņas zīmes Vecmokās, Tumes centrā parkā un Degolē pie „Garaušu” mājām.

Kultūras darbinieki gatavojas Lieldienu pasākumiem Tumē un Degolē.
Pārvaldes vadītāja un Tumes kultūras nama darbinieki viesojās Saldus novada Zirņu pagastā, kur tikās ar Bārbeles, Kūku, Zirņu, Gailīšu pagastu pārvalžu vadītājiem un kultūras darbiniekiem, lai pārrunātu par gaidāmo „Vislatvijas ēdamo pagastu saietu”, kas šogad notiks 22.jūlijā Saldus novada Zirņu pagastā.