Uzsāktas skolas gaitas jaunajā mācību gadā un Zinību diena aizvadīta visās trijās izglītības iestādēs – PII “Pienenītē”, Džūkstes pamatskolā un Zemgales vidusskolā. 1. septembrī 1.,5.,9.klases skolēni un pedagogi Latvijas simtgadei veltītajā parkā pie Džūkstes Biedrību nama, iestādīja

10 ceriņus. Katrs ceriņš veltīts pasakai un A.L.Puškaiša piemiņai (2.septembrī dzimšanas diena). 17.septembrī Slampes kultūras pilī satikās trīs mākslas – mūzika, dzeja un glezna. Latvijas simtgadei veltītajā parkā katras mākslas pārstāvji iedēstīja vienu koku. Mākslas cienītāji iestādīja ceriņus.

Slampes un Džūkstes pagastos veikti atsevišķu ceļu greiderēšana. Slampes pagastā veikta ceļu seguma uzlabošana ar dabīgo granti – ceļa ”Spirgus-Prūškrogs” 0,00-0,20 km iestrādāti 130 m3 grants, ceļam ”Ģeņģeri” ,“Praviņas-Džūkste” iestrādāti iesēdumu vietās 52 m3 grants un ceļam “Slampes dzelzceļa pārbrauktuve-Būriņi-Lauvas” no 1,5 līdz1,65 km iestrādāti 100 m3 grants maisījums 0-32. Džūkstes pagastā tiltam pār Slampes upi veikta tilta virsmas asfaltēšana. SIA “Komunālserviss TILDe” veic pēdējo zāles apļaušanu Džūkstes un Slampes pagastos.

Gatavojas apkures sezonai.

Turpinās Aptiekas mājas fasādes darbi. Džūkstes baznīcai nospraustas asis un sāksies pamatu ieliešana, kapsulas iemūrēšana notika 26.septembrī.