Notikušas darbinieku sapulces, kurās apspriesti ikdienas darbi un aktualitātes, kā arī pārvalžu vadītāju tikšanās, kurā pārrunātas pašvaldību īpašumu lietas un citi jautājumi. Visi iedzīvotāji aicināti sakārtot savu īpašumu dokumentus un iereģistrēt īpašumus Zemesgrāmatā!

Turpinās darbs kopā ar Domes administrācijas speciālistiem, lai Lauku atbalsta dienestā apstiprinātais projekts “Džūkstes kopienas centrs” īstenotos dzīvē un tiktu izsludināts celtniecības darbu iepirkums.

Noritējusi tikšanās ar katlumāju īpašniekiem, lai uzlabotu siltumapgādi, jo tika saņemtas vairākas sūdzības no skolas un iedzīvotājiem. Turpinās darbi Slampes un Džūkstes koģenerāciju stacijās.

Džūkstes Kultūras namā ir pabeigts remonts garderobē, savukārt uzsākta deju zāles atjaunošana.