Janvārī visi uzņēmēji, kuri uzvarēja iepirkumā “Ceļu un ielu uzturēšanas darbi ziemas periodā Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldē”, veikuši savu darbu godprātīgi.

Notikusi Slampes konsultatīvās padomes sēde, kurā pārrunāti plānotie darbi un kultūras pasākumi. R. Krastiņš pastāstīja par gatavošanos Latvijas simtgadei un Latvijas mēroga pasākumiem.

Notikusi pārvaldes izglītības un kultūras darbinieku sanāksme par plānotajiem pasākumiem 2017. gadā.

Turpinās darbi Slampes un Džūkstes koģenerācijas stacijā.

Janvārī Džūkstes Kultūras namā uzlabota zāles grīda un uzsākts kosmētiskais remonts garderobes telpā.
Abos pagastos notikuši vairāki kultūras pasākumi.