Pārvaldē
Gads tuvojas izskaņai. Abi pagasti ietērpušies svētku rotās. Sapostas eglītes, mirdz lampiņas – gan pie kultūras iestādēm, gan izglītības iestādēm, gan mājām. Svētki nāk!
Notikuši dažādi svētku pasākumi, koncerti, balles un līdz gada beigām to vēl ir daudz.
Notiek inventarizācijas, gada dokumentu sakārtošana.
Aizvadītas jau divas sniegotas ziemas – šķūrēti ceļi. Kad nokūst un paliek sausāks, greiderēti. Braukšana pa lauku ceļiem nav īpaši laba. Koģenerāciju stacijās uzstādīšanas darbi turpinās, vecie katli nodrošina siltumu.

 

Kultūra

Slampes kultūras pils
Notika Republikas XX Jaunrades deju konkurss, kurā piedalījās 35 deju kolektīvi ar 616 dalībniekiem. Folkloras kopa “Pūrs” piedalījās sarīkojumā Codē. Notika Zemessardzes 51.kājinieku bataljona 25 gadu jubileja. Koncertā dziedāja Zemessardzes vīru ansamblis A.Reinika vadībā. Pensionāru klubs “Zelta rudens” piedalījās sarīkojumā Lapmežciemā. Folkloras kopa “Pūrs” uzstājās Rīgā Līvu laukumā. Ziemassvētku dāvana pirmsskolas vecuma bērniem - izrāde “Sunītis un Kaķīte svin Ziemassvētkus”. Pensionāru klubs “Zelta rudens” piedalījās sarīkojumā Aucē. Jauniešu deju kolektīvs “Laisma” uzstājās ar Ziemassvētku koncertu pansionātā “Rauda”. Jaungada balle.

Džūkstes kultūras nams
Pie Biedrību nama notika pagasta svētku egles iedegšana kopā ar Džūkstes bērnudārza un pamatskolas audzēkņiem. Notika Slampes un Džūkstes pagastu zemnieku un uzņēmēju balle.
Kultūras nama laikmetīgais ansamblis koncertēja Lestenes baznīcā. Latvijas nacionālās karavīru biedrības Ziemassvētku kauju atceres pasākums.
Ziemassvētku dievkalpojums (laikmetīgā ansambļa Ziemassvētku noskaņu koncerts). Ziemassvētku balle kopā ar grupu “Liepavots”.
Dāvana Džūkstes pagasta bērniem - Leļļu teātra ”Tims" izrāde ”Sniegavīram dzimšanas diena būs".
Notiks eglīte - novada sociālo darbinieku bērniem.
31.-1. janvāra naktī plkst.1.00 Jaungada balle ”Sveiks jaunais - 2017”!

Bibliotēkās

Slampes bibliotēka
Pasākums bērniem “Cik man draugu daudz!”, tikšanās ar dzejnieci Maiju Laukmani. Lego nodarbības bērniem. Radošā darbnīca bērniem „Gatavojamies Ziemassvētkiem!”.
Gleznu izstāde - māksliniece Nadežda Izeņova. Apskatāma līdz decembra beigām.
Rokdarbu izstāde „Ziema nāca raudādama, cimdu, zeķu prasīdama”- adījumu autores Ausma Lūse, Ligita Jakstoviča, Ilona Alksne, Dace Rudovska.
Literatūras izstādes -„Ziemassvētki”, rakstniekam Zigmundam Skujiņam – 90.

Džūkstes 1.bibliotēka
Notikušas plauktu izstādes. Izstādes turpinājums "Džūkste šodien... ar skatu pagātnē", tematisks bērnu rīts "Spoku stāsti", tematiska pēcpusdiena bērniem "Ziemassvētki".

Džūkstes 2.bibliotēka
Izveidotas plauktu izstādes - amerikāņu kinorežisoram V.Disnejam-90, rakstniekam Z.Skujiņam – 90. Notika radošā ziemas darbnīca “Ideju darbnīca”- dekupāžas nodarbība.
Ziemassvētku sanākšana senioriem ar dziesmām, mūziku, loteriju.

Sagatavoja Dace Pole