SIA ,,Komunālserviss TILDe” greiderēja pagastu ceļus, atkārtoti izveda šķirotos atkritumus no pagastu kapsētām, zāģēja sausos, bīstamos kokus un nodrošināja ar siltumu Sēmes sākumskolu un centra iedzīvotājus maija mēneša aukstajā periodā. Maijā iestrādāts pretputekļu maisījums uz ceļa Brizule-Stūrnieki-Ķesterciems, pretim Z.A.Meierovica piemiņas vietai.

 

Dzirciemā 1.maijā notika orientēšanās sacensības pārvaldes ļaudīm. 4.maijā aizsākām Latvijā jaundzimušu tradīciju - svinēt Baltā galdauta svētkus. Svētku ietvaros, piedaloties Domes priekšsēdētājam Ē.Lukmanam ar kundzi, Tukuma muzeja darbiniecei, novadpētniecei Intai Dišlerei un pagasta pārvaldes darbiniekiem un iedzīvotājiem, Brizulē atklājām saremontēto Z.A.Meierovica pieminekļa pakāji un labiekārtoto teritoriju, teicām paldies būvniekam SIA ,,M@V” vadītājam Guntim Meieram, piemiņas vietas kopējai Verai Terliņai, bet Sēmes tautas namā turpinājām svinīgo pasākumu, kopā ar vokālo ansambli ,,Domino” dziedot himnu, klausoties interesanto I.Dišleres stāstījumu par izcilās personības Z.A.Meierovica dzīves gaitām. Pateicamies, žurnālistei A.Puķītei, par pasākuma atspoguļošanu laikraksta 09.05.2017. “Neatkarīgās Tukuma Ziņas”.

5.maijā pirmizrādi ,,Alise Brīnumzemē” piedzīvoja pārvaldes amatierteātris “Āža Dziesma”, kas 14.maijā piedalījās amatierteātru skatē Tukuma kultūras namā. 6.maijā vokālo ansambļu skatē startēja pārvaldes ansamblis ,,Domino”. 7.maijā notika pasākuma ,,Zum- zum” sezonas atklāšanas svētki Zentenes pagasta “Mauros”. 16.maijā Mātes dienai veltīts koncerts notika Zentenes kultūras namā. 27.maijā - Sēmes un Zentenes amatiermākslas kolektīvu sadziedāšanās un sadancošanās pie ugunskura Sēmes tautas namā. Pastariņa muzejs 19.maijā aizvadīja Muzeja nakti. 26.maijā Sēmes pagasta ,,Rozītēs” plkst.21.00 Tukuma literātu apvienība piedāvāja brīvdabas kino - multfilmas ,,Ezītis miglā” un ,,Ābolu maiss”, pirmizrādi ,,Pērles rožu vainagā” un I.Ziedoņa ,,Epifānijas” bez maksas.
Visu mēnesi Rutas Štodahas gleznu izstāde izvietota Zentenes kultūras namā, no 10.maija Sēmes pakalpojuma centra zālē izvietota Valdas Sirmās foto izstāde.

Sagatavots iesniegšanai biedrībā ,,Laukiem un jūrai” projekta pieteikums konkursa 4.kārtai Sabiedriskā labuma un uzņēmējdarbības projektiem ,,Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai”, kurā paredzēta futbola laukuma izbūve Zentenes pagastā.
17.maijā abos pagastos aizvadītas pirmsvēlēšanu politiskās diskusijas. Iedzīvotājiem dota iespēja iepazīties ar deputātu kandidātiem, viņu programmām, saņemt atbildes uz jautājumiem. Izvēle un pienākums ir mūsu rokās 3.jūnijā aicinām visus izdarīt izvēli pašvaldību vēlēšanās.