SIA ,,Komunālserviss TILDe” turpina greiderēt ceļus, no kapu konteineriem izvesti šķirotie atkritumu, Sēmes centrā apzāģētas liepas, bet no Biržvēveru kapiem izvesti bioloģiskie atkritumi. Visu mēnesi turpināsies kapu apkopšana. Zentenes kapsētā uzstādīts jauns zvans, par kuru jāpateicas zenteniekam Raitim Sialkovskim, bet Zentenes pakalpojuma centra (PC) darbinieki atjaunoja eglīšu stādījumus un sakopa kapu valnīti pie ieejas kapsētā. Sēmes PC darbinieki sakopa valsts ceļa Brīvnieki-Dzirciems-Jēči ceļa malas līdz pat Sēmes tautas namam. Paldies, visiem čaklajiem talkotājiem, bet īpaši ,,Buku” un ,,Pumpuru” māju iedzīvotājiem Sēmes pagastā, dzirciemniekiem Zentenes pagastā, Pastariņa muzeja darba rūķiem, Sēmes jauniešu centram un skolai.


No apdzīvotām vietām Rideļos, Zentenē, Sēmē un Vilksalās izvesti lielgabarītu atkritumi. 13.aprīlī - Zaļajā ceturtdienā, Sēmes pagasta īpašumā Sēme -10 notika Meža dienas! Ap 80 talcinieku izstādīja 11 000 priežu stādu, apmežojot 3,5 ha meža. Paldies A.Volfam par talkas organizēšanu un pavārei G.Gricmanei par garšīgo zupu un pilnīgi visiem novada čaklajiem talkotājiem, par darbu.
Līdz 1.maijam turpinās iesniegumu pieņemšana logu, durvju un radiatoru nomaiņai īres dzīvokļiem, kuriem nav īres un komunālo maksājumu parādu.

16. aprīlī notika pavasarīgi rotaļīgas aktivitātes brīvā dabā Sēmes Meža takā. 26.aprīlī pasākums ,,Laiks dejot”! Sēmes sākumsskolas zālē sadarbībā ar misiju Luterāņu stunda un Sēmes - Zentenes sociālo dienestu. 28.aprīlī bērnu deju kolektīvs „Ozolēni” brauks dejot uz Zemīti, bet 29.aprīlī amatierteātru skatē Džūkstē piedalīsies Sēmes amatierteātris „Āža dziesma”.
Visu mēnesi Tukuma tēlotājmākslas studijas, S.Tišleres vadītās grupas dalībnieku, darbu izstāde, Sēmes pakalpojumu centra 2.stāva zālē un Rutas Štrodahas gleznu izstāde Zentenes kultūras namā.

Biedrībā ,,Kandavas partnerība” iesniegtais projekta pieteikums “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai”, kurā ietvaros bija paredzēts iegādāties fizioterapijas iekārtas, netika atbalstīts. Šobrīd tiek gatavots jauns projekta pieteikums, par ietves un kāpņu atjaunošanu Ezera ielā 10, radot labāku pieeju Feldšerpunktam. Notiek projekta pieteikuma izstrādes Zentenes sporta laukumam sagatavošanās darbs, projektu konkursa 4.kārtas Sabiedriska labuma un uzņēmējdarbības projektiem partnerībā ,,Laukiem un jūrai”. Seminārs interesentiem notiks 28.aprīlī plkst.14.00 Tukuma bibliotēkas 3.stāva zālē, Šēseles ielā 3, Tukumā.

3.jūnijā notiks pašvaldību vēlēšanas. Lai vieglāk būtu izšķirties, par ko atdot savu balsi, aicinu visus uz pirmsvēlēšanu diskusijām Zentenē 17. maijā plkst.17.10 kultūras namā un Sēmē plkst.18.30 Sēmes sākumskolas telpās Ezera ielā 17.