Visaktuālākais jautājums martā ir valsts un pašvaldību ceļu stāvoklis. Pēc Sēmes un Zentenes pagasta iedzīvotāju un uzņēmēju iniciatīvas, Tukuma novada Domē 21.03.2017. Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejā notika saruna uz kuru tika aicināts VAS “Latvijas valsts ceļi” Tukuma nodaļas vadītājs Harijs Lācars. Informāciju par aktuālo jautājumu virzīja uz Domes 21.03.2017. ārkārtas sēdi, bet 22.03.2017. Dome nosūtīja Domes priekšsēdētāja sagatavotu vēstuli Ministru prezidentam M.Kučinskim, Satiksmes ministram U.Augulim, VAS ,,Latvijas valsts ceļi” valdes locekļiem, Latvijas Pašvaldību savienībai.

 

Pārvaldē turpinās iesniegumu pieņemšana logu, durvju un radiatoru nomaiņai īres dzīvokļiem no īrniekiem, kuriem nav īres un komunālo maksājumu parāds. Veicam nelielu remontu atbrīvotajā īres dzīvoklī Ezera ielā 12 dz.1, Sēmē.
Marta sākumā Irlavā viesojās Sēmes līnijdejotāju kolektīvs ,,Bums”, bet Zentenes kultūras namā 6.martā rādīja multfilmu „Vilks aitas ādā” un mākslas filmu „Svingeri”. 18.martā Sēmes tautas namā - Senioru pēcpusdiena „Mēs tikāmies martā...”, bet no 20.marta Sēmes biedrības ,,Kaprīze” telpās Ezera ielā 1, Sēmē, rokdarbnieku pulciņa „Čaklās rokas” dalībnieku darbu izstāde „Jautrie lupatnieki”. Vokālais ansamblis ,,Domino” 26.martā viesojās Pūrē. 31.martā notiks Pavasara ieskandināšanas koncerts Zentenes kultūras namā ar Engures novada Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu piedalīšanos.

Martā Pastariņa muzejā nosvinēta Pelnu diena, notika pasākums par godu Pavasara saulgriežiem.
Martā Sēmes pagasta pakalpojumu centra 2.stāva zālē - Tukuma tēlotājmākslas studijas, Sņežanas Tišleres vadītās grupas dalībnieku darbu izstāde, bet pagasta bibliotēkā fotogrāfiju izstāde – ,,Pārskats par 2016. gada kultūras dzīves aktivitātēm Sēmes un Zentenes pagastos”. Zentenes kultūras namā - Ingrīdas Kreceres darbu izstāde.

Martā apsveicām piecus jubilārus - Gaidu Pumpuri, Valiju Dišleri, Veltu Lazdiņu, Antoņinu Jurševicu, Anitu Dzeni.
Biedrībā ,,Kandavas partnerība” iesniegts projekta pieteikums 5.Rīcībai “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai”, kuras ietvaros paredzēts nodrošināt sabiedriskās aktivitātes iedzīvotājiem Sēmes pagastā. Izvietosim fizioterapijas iekārtas bijušā pasta telpās Ezera ielā 1, Sēmē. Saņemts atbalsts projektam par stāvlaukuma izbūvi starp daudzdzīvokļu mājām Sēmes ciematā. Uzsākta topogrāfijas izgatavošana, kam sekos būvprojekta izstrāde un būvniecības darbi.

Nodots Tukuma novada Domes finanšu nodaļai 2016.gada pārskats un vadības ziņojums.
22.martā notika Pūres krājaizdevumu sabiedrības gada atskaišu sapulce. Notika iedzīvotāju gada sapulces: Zentenē 27.martā, bet Sēmē 29.martā. Aicināti Domes vadība un deputāti, SIA ,,Komunālserviss TILDe” valdes loceklis A.Siliņš, pagasta sociālais darbinieks un pārvaldes darbinieki.