Jauno mācību gadu uzsākušas visas pagastu pārvaldes teritorijā esošās pirmsskolas izglītības iestādes - Pūres pamatskola un Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāle, kā arī pirmsskolas izglītības iestāde „Zemenīte". Pūrē notika konsultatīvās padomes sēde, kurā pārvaldes vadītāja informēja par darbiem, kas padarīti un kādi darbi prasījuši papildus finansējumu. Konsultatīvā padome apbalvošanai ar Tukuma novada Domes Atzinības rakstu izvirzīja Anitu Apini par nesavtīgu darbu, popularizējot latviešu tautas tradīcijas folkloru pulciņos Tukuma novadā un kaimiņu novados, un Valdu Dzelzkalēju - Pūres bibliotēkas informācijas un novada izpētes centra vadītāju par pagasta vēstures un dzimtu likteņstāstu apzināšanu, par personīgo ieguldījumu, popularizējot bibliotēkas darbu ārzemēs un valstī.

Pūrē pabija neatkarīgs būveksperts, lai novērtētu Pūres kultūras nama grīdas stāvokli un dotu atzinumu par to.

Pārvaldes vadītāja S.Heimane un Pūres pamatskolas direktore D.Strazdiņa tikās ar Latvijas valsts mežu pārstāvjiem Pūres Meža takā, lai pārrunātu kopīgi veicamos darbus 2013.gadā. Pabeigta Pasta ielas rekonstrukcija Pūres ciemata centrā. Notiek pašvaldības ceļu kopšana un greiderēšana. Komunālais dienests veic apkures sezonas sagatavošanas darbus Pūres ciematā - dzīvojamajās mājās Pūre 20, Pūre 21, Pūre 22, Pūre 23, Pūre 24, Pūre 25, Abavas ielā 2, Pasta ēkā, bērnudārzā „Zemenīte"; veica profilaktiskos remontdarbus notekūdeņu attīrīšanas iekārtās „Dzintars". Pēc pārvaldes vadītājas rīkojuma saskaņā ar novada Domes rīkojumu veica ikgadējo pašvaldības dzīvojamo telpu apsekošanu abos pagastos. Par līdzekļiem, kas iekasēti par apsaimniekošanu, veikts fasādes remonts dzīvojamajai mājai Abavas ielā 2, jumta remonts dzīvojamajai mājai Pūre 3, skursteņa remonts dzīvojamajai mājai Pūre 2, krāsns un plīts, logu remonts, veco elektrības vadu nomaiņa Jaunsātu pagasta „Brīvbuguļos" 1 dzīvoklim, veikta apkope ūdens atdzelžošanas stacijās: Pūre, Dzintars, Abavnieki, notikusi kanalizācijas sistēmas tīrīšana Pūrē, Dzintarā un Pūres pamatskolā, veikta apkures siltummaiņu mezglu skalošana un kosmētiskais remonts Jaunsātu katlu mājā, uzstādīts SIA „Komforts" malkas katls.

Pūres baznīcā rudens noskaņu koncerta apmeklētājiem radīja dziedātājs Igo. 10 gadu jubileju nosvinējusi sabiedriskā organizācija „Pūres Dzirnas". Septembrī darbu atsākuši pašdarbības kolektīvi Jaunsātos. Pēc vasaras brīvlaika aktīvu darbošanos atsākusi biedrība „Pūres sporta klubs".

Nozīmīgs un apjomīgs darbs pārvaldei un iestādēm ir 2013.gada budžeta projekta sastādīšana.

Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītāja S. Heimane