Septembrī pārvalde atsākusi darbu parastajā režīmā pēc atvaļinājuma. Pārvaldes teritorijā esošās izglītības iestādes uzsākušas jauno mācību gadu, pārvalde nodrošinājusi transportu visiem audzēkņiem, kuriem tas nepieciešams.

Pārvaldē esam pārrunājuši galvenos darba virzienus kultūrā, sportā kopā ar iestāžu vadītājiem, lai nodrošinātu visiem interesentiem iespēju darboties skolas un pagasta pulciņos un sporta nodarbībās, skolā papildus 2.-9.klases skolēniem ir iespēja nodarboties ar florbolu, jo iedalītas papildus sporta stundas.

Irlavas sporta namā un Lestenes Tautas namā izvietoti informatīvie stendi jauniešiem, lai šo iedzīvotāju grupu informētu par aktualitātēm, izzinātu viņu intereses sadarbībā ar Tukuma novada Jauniešu centru.

Aktīvi iesaistījāmies darba grupā, lai izstrādātu noteikumus pašvaldības dzīvokļu atsavināšanas jautājumos.

Notika Lestenes baznīcas atjaunošanas fonda paplašinātā sapulce, lai lemtu par Lestenes baznīcas un Brāļu kapu turpmākās attīstības jautājumiem.

Notikumi pārvaldes darbinieku sapulce un darba drošības instruktāža.

Notikusi tikšanās ar novada sociālās palīdzības aģentūras vadību, lai pārrunātu darba aktualitātes un lemtu par 2018.gada budžetu.

Iestāžu un struktūrvienību vadītāji strādā pie pamatlīdzekļu un materiālo vērtību inventarizācijas, lai kopā ar inventarizācijas komisiju pārbaudītu uzskaiti.

Domes deputātiem bija iespēja iepazīties ar Irlavas un Lestenes pagastiem, to iestādēm, struktūrvienībām, aktualitātēm, lai pamatīgāk izprastu pagastu ikdienu un vajadzības.

Irlavas sporta namā notiek galda spēļu turnīrs-šahā, novusā, šautriņās, kā arī Latvijas florbola 1.līgas sacensības vīriešiem.

LAD projekta ietvaros notiek lauku ceļu remonts Irlavā un Lestenē, lai uzlabotu ceļa segumu plānotajos ceļa posmos.

Kopumā mēnesis pavadīts aktīvi strādājot katram savā vietā un jomā.