Lielas problēmas šopavasar rada pagastu ceļu stāvoklis, jo laika apstākļi neļauj tos pienācīgi nogreiderēt un savest kārtībā.

Turpinot Irlavas un Lestenes pagastu centru sakārtošanu, esam iztīrījuši pamežu Lestenes centrā, sakopuši atbilstoši projektam Sātu birzi.
Abos pagastos notikušas darbinieku sapulces un paplašinātā Konsultatīvās padomes un izglītības iestāžu pārstāvju sēde, arī skolas padome, lai pārrunātu Irlavas vidusskolas perspektīvas sakarā ar bērnu skaita samazināšanos.

 

Irlavas un Lestenes pagastos notiek rosīga kultūras dzīve, Lestenē pavasarim veltīts atpūtas vakars, Irlavā dramatiskā kolektīva pirmizrāde, kā arī aktīvs darbs pulciņos.

Irlavas sporta namā izveidota šautriņu mešanas vieta atbilstoši sacensību organizēšanas prasībām un notikušas pirmās Zemgales zonas sacensības. Notiek sacensības galda spēlēs un dažāda līmeņa sacensības florbolā.

Tradicionāli Lestenes Brāļu kapos notika Leģionāru piemiņas pasākums 16.martā, kurā bija iespēja baudīt Daugavas Vanadžu kora koncertu Lestenes baznīcā, piedalīties piemiņas brīdī kapos, kā arī Lestenes Tautas namā noskatīties filmu „Melānijas hronika”. Pasākums noritēja labi un organizēti, piedaloties apmēram 700 dalībniekiem.

Apsekoti pagastu dzīvokļi, lai lemtu par nepieciešamajiem remontdarbiem atsevišķos pašvaldību dzīvokļos.