Notikušas kārtējās darbinieku sapulces, kurās pārrunātas ikdienas darba aktualitātes. Abos pagastos notikušas Konsultatīvās padomes sēdes, kurās sniegta informācija par aktuālo 2017. gadā.

Noritējusi pārvalžu vadītāju tikšanās, kurā pārrunātas pašvaldību īpašumu lietas un citas darba aktualitātes.

Kopā ar Domes administrācijas speciālistiem tiek aktīvi strādāts, lai Lauku atbalsta dienestā iesniegtu projektus. Atbalsta gadījumā pie Irlavas vidusskolas un sporta zāles tiks izvietoti āra trenažieri un uzlikts mākslīgais segums basketbola laukumam.

Pildot Ministru kabineta noteikumus par energoefektivitātes izvērtējumu, ir uzsākta pārvaldes lielo ēku apsekošana, lai konstatētu esošo stāvokli un saņemtu energoefektivitātes sertifikātu.

Uzsākta gatavošanās 16. marta pasākumiem Lestenes Brāļu kapos. Šogad paredzēts koncerts baznīcā, piemiņas brīdis kapos un filmas “Melānijas hronika” demonstrēšana Lestenes Tautas namā. Pasākuma sākums plkst. 12.30.

Aizvadīta tikšanās ar Daugavas Vanagu Centrālo valdi, lai pārrunātu turpmāko sadarbību Lestenes Brāļu kapu apsaimniekošanā.

Veikta pašvaldības dzīvokļu revīzija, lai lemtu par remontdarbiem.

Abu pagastu kultūras dzīvē notika plānotie pasākumi, deju kolektīvi piedalījās dažādos pasākumos Džūkstē, Lapmežciemā un Lestenē.
Irlavas sporta namā notika ziemas perioda sporta sacensības tenisā, šautriņu mešanā, novusā, zolītē, volejbolā, telpu futbolā un florbolā. Aizvadītas gadskārtējās zemledus makšķerēšanas sacensības, kas pulcēja daudz interesentu.