Šomēnes svarīgākie darbi bija 8.maija pasākums Lestenes Brāļu kapos, kas bija kupli apmeklēts un noritēja kā plānots.
Noslēdzies arī iepirkums par restaurācijas darbiem Lestenes baznīcā un tie ir veiksmīgi uzsākušies.

 

Lestenes kultūras namā notika Lestenes skolas salidojums. Pašlaik notiek gatavošanās bērnu pasākumam 1.jūnijā.
Irlavas pagastā jau septiņpadsmito reizi notika novada bērnu pašdarbības koncerts Studentkalna estrādē, teātris piedalījās novada teātra skatē, koris piedalīsies koru sadziedāšanās pasākumā Talsos.

Vairākkārt notika darba grupas sanāksmes novadā par Irlavas bērnunama-patversmes nākotni, kas prasa rūpīgu analīzi un izšķiršanos.
Skolā notiek 9. un 12.klašu audzēkņiem eksāmeni, pirmsskolas iestādē „ Cīrulītis” – izlaidums.
Irlavas sporta namā notiek sacensības galda spēlēs, kā arī pludmales volejbola sacensību sezona.
Notika arī novada sporta svētki.

SIA “Komunālseviss TILDe” uzsākusi zāles pļaušanas darbus, kā arī veic citus saimnieciskos darbus.
Abos pagastos velētājiem bija iespēja tikties ar visu novada vēlēšanās startējošo partiju deputātu kandidātiem, lai iepazītos un uzdotu jautājumus.

Kopumā mēnesis aizvadīts veicot budžetā plānotos darbus abos pagastos.