Pārvaldē notiek plānotie ikdienas darbi saskaņā ar budžetu.
Aprīlī notika individuāla iedzīvotāju tikšanās ar SIA „ Komunālserviss TILDe” vadību abos pagastos, kur varēja pārrunāt ikdienas darba jautājumus.


Notika tikšanās saistībā ar lauku ceļu remontu LAD projektu ietvaros, kas varētu notikt šogad Irlavā un Lestenē.
Gatavojāmies tradicionālajai talkai Lestenes Brāļu kapos sadarbībā ar Bulduru dārzkopības skolas audzēkņiem, kas notika 25.aprīlī, kā arī visas pagasta iestādes un iedzīvotāji piedalījās Lielajā talkā, lai sakoptu savu iestāžu, māju teritorijas u.c. vietas pagastos.
Notika arī atkārtota pašvaldības ceļu greiderēšana. Lestenes pagastā iestādījām mežu nelielā teritorijā.
Irlavas sporta zālē notiek apgaismojuma uzlabošanas darbi LAD projekta ietvaros.
Irlavas bērnunamā notika konference par aizbildņu un audžuģimeņu darbu un prasībām, kā arī par ārpusģimenes aprūpi.
Aprīļa nogalē notiks gadskārtējā sportistu balle Irlavā, kur apkopos ziemas sezonas sporta rezultātus.
Šomēnes Irlavas sporta namā notiek tradicionālās sacensības dažādos sporta veidos pagasta, novada un valsts līmenī.
Lestenes Tautas namā notika gadskārtējais novada daudzbērnu ģimeņu pasākums.
Pašdarbības kolektīvi aktīvi un ar labiem rezultātiem piedalījās novada skatēs.
Kopumā mēnesis aizvadīts, katram veicot savus pienākumus.