Pārvaldē uzsācies jauns darba gads ar darbinieku sapulcēm, kurās pārrunātas aktualitātes, kā arī precizēts budžets.

Tukuma novada Domes organizētajā Pateicības dienā tika izteikta pateicība arī vairākiem Irlavas pagasta cilvēkiem.

Notikusi Lestenes baznīcas atjaunošanas fonda sapulce, kurā apstiprināja 2017. gadā veicamo atjaunošanas darbu sarakstu u.c. aktivitātes.

Pārvaldē notika inventarizācija, kuras rezultātā tika pārskatīts esošais inventārs.

Kultūras darbinieki uzsākuši aktīvu darbu, lai saplānotu galveno pasākumu norisi.

Aktīvi norit Irlavas sporta dzīve, notiek dažādu līmeņu sacensības florbolā, galda spēlēs un telpu futbolā.

Abos pagastos intensīvi tika tīrīti ceļi puteņa un snigšanas laikā. Darbs tika paveikts laikā un labā kvalitātē.

Pārrunāti vasaras sezonā veicamie ceļu uzturēšanas darbi, lai noslēgtu līgumu ar SIA “Komunālserviss TILDe”.

Pārvalde gatavo Lauku atbalsta dienesta projektu par āra trenažieru ieguvi un uzstādīšanu, zāles trenažieru grīdas seguma nomaiņu un jaunu seguma ieklāšanu Irlavas vidusskolas basketbola laukumam.