Pārvaldē norit ikdienas darbi, lai paveiktu 2017.gada budžetā plānoto. Visi struktūrvienību vadītāji un pārvalde izstrādā 2018.gada budžetu. Pirmā budžeta aizstāvēšana 1.novembrī.
Pārvaldē Latvijas valsts ceļu speciālists veica auditu par pašvaldības ceļu fonda izlietojumu un ceļu apsaimniekošanu. Pārbaudē pārkāpumi nav konstatēti, saņemts pozitīvs atzinums.


Domes rīkotajā Uzņēmēju dienas pasākumā 20. oktobrī tika sveikti divi uzņēmēji. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera sveica SIA “Abavas dārzi” un nomināciju Slampes un Džūkstes pagastu lepnums 2017 - saņēma SIA “Rotas”.
Piedalījos konferencē “Ķemeru Nacionālajam parkam pirmie 20”, kur prezentēja pārskatu par parka vēsturi un nākotnes iecerēm. Daļa no abu pārvaldes pagastu teritorijas atrodas parka teritorijā, tāpēc sadarbība mums ir saistoša.
Darbinieki apgūst jauno lietvedības programmu NAMEJS CITY. Notiek pieteikšanās darbam abu pagastu Konsultatīvajās padomēs.
Kultūras iestādēs sākusies aktīva rosība. Abos pagastos pašdarbības kolektīvi uzsākuši jauno sezonu, notikuši kopīgi sezonas atklāšanas pasākumi gan Slampē, gan Džūkstē. Kultūras darbinieki aktīvi organizē dažādus pasākumus, kā arī piedalās dažādos sadraudzības pasākumos.
Tukuma novada Domes Kultūras komisijas sēdē atbalstīja brāļu Straubergu grāmatas par Džūksti atkārtotu izdošanu un finansējums būtu jāieplāno pašvaldības 2018. gada budžetā.
Slampes un Džūkstes pagastos tiek veikti ceļu greiderēšanas darbi. Parkos un kapsētās tiek vāktas kritušās lapas. Džūkstes pagastā pie “Aptiekas mājas” noris teritorijas labiekārtošanai.
Kopienas centru Džūkstē plānots atklāt 9.novembrī.
Jaunās Džūkstes baznīcas pamati ir ielieti, sākusies sienu būvniecība.