Pārvaldē
Maija mēnesis, ļoti aktīvs un lieliem darbiem bagāts. Uzsākta Lauku atbalsta dienesta projekta “Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novadā” realizācija. Slampes pagastā pārbūvēs autoceļus Jelgava-Tukums un Kalnāji-Minsteri; Džūkstes pagastā: Baltiņi - Grauzde un Jaunzemji - Grauzde, Džūkstes pagastā uzsākti autoceļa Džūkste - Pienava remontdarbi. Iesniegti divi LEADER projekti projektu konkursu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" - “Brīvdabas trenažieri un sporta aprīkojums Pienavā” un “Slampes dīķa teritorijas labiekārtošana”. Džūkstē un Lanceniekos savākti un izvesti lielgabarīta atkritumi (Pienavā, Slampē, Ozolniekos tos izveda jau aprīlī). Uzsākta zāles pļaušana. Džūkstē turpinās remontdarbi kopienas centram “Aptiekas māja”. Notikuši dažādi kultūras pasākumi.

 

Kultūra
Slampes kultūras pils
Notika komēdiju festivāls “Vitamīns “C””, kurā piedalījās 5 izrādes no Slampes, Krimūnām, Skultes, Lielvārdes, Līvbērzes. Pensionāru klubs “Zelta rudens” piedalījās sarīkojumā Milzkalnē un Jaunbērzē. Sieviešu vokālais ansamblis “Gamma” piedalījās Tukuma novada un starpnovadu vokālo ansambļu skatē Tukumā un ieguva 1.pakāpi. Notika valsts valodas diena, kurā piedalījās Zemgales vidusskola. Bērnu deju kolektīvs “Vijumiņš” piedalījās deju festivālā “Maija palēciens” Tumē. Slampes amatierteātris “Spārni” piedalījās Tukuma novada un starpnovadu teātru skatē Tukumā un ieguva 1.pakāpi. Folkloras kopa “Pūrs” piedalījās festivālā Druvā. Notika senioru deju kolektīvu sadancis “Iedejosim pavasari”, kurā piedalījās 7 kolektīvi. Kino diena Slampē. Bērnu animācija filma “Troļļi” un filma “Ātrie igauņu zēni”. Ģimeņu diena, dažādas sportiskās aktivitātes un radošā darbnīca “Manas ģimenes portrets”, Dramaturgu teātra izrāde “Kā Sarkangalvīte ar Vilku spēlējās”, filma “Pērles rožu vainagā” par Tukuma novada skaistākajām vietām.
Džūkstes kultūras nams
Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs piedalījās Baltā galdauta svētkos Irlavā.
Kultūras nama bērnu deju kolektīva “Pasaciņa” kopkoncerts Viesatu kultūras namā, Irlavā - bērnu festivālā ”Dziesmu un deju lietus Irlavā".
Vecākās paaudzes “Rosme" ciemojās Smārdē - senioru saietā, Jaunbērzes kultūras namā Draudzības vakarā. Novada vokālo ansambļu skatē piedalījās kultūras nama jauktais vokālais ansamblis, ieguva 2.pakāpi, laikmetīgais ansamblis saņēma diplomu par piedalīšanos. Džūkstē notika Pavasara tirgus.

Bibliotēkas
Slampes bibliotēka
Notika Lego nodarbības bērniem. Literatūras izstādes “Zeme dzīvo” rakstniekam Alfredam Dziļumam – 110, “Tev paldies, māt, par visu doto – Par prieku, sāpi apskaidroto...” /A.Eglītis/”, Rakstniecei Irmai Grebzdei – 105, “Tie, kas vēl reibst no dzejām...” dzejniecei Rūtai Skujiņai – 110.
Džūkstes 1.bibliotēka
Notikušas plauktu izstādes. "Rakstniekam Alfredam Dziļumam – 110", "LR Neatkarības atjaunošanas diena", "Rakstniekam Alvilam Ceplim - 120". Projekts – pasākumu cikls 7.,8.g.v. bērniem “Stunda bibliotēkā-gadalaiki dabā un sadzīvē”, nodarbība “Maijs - lapu mēnesis”, projekts – pasākumu cikls septiņgadīgiem un astoņgadīgiem bērniem “Stunda bibliotēkā-gadalaiki dabā un sadzīvē”, nodarbība “Vasara - Ziedu mēnesis, Siena mēnesis, Rudzu mēnesis”, „Bērnu žūrija 2016” devās ekskursijā uz Motormuzeju.
Džūkstes 2.bibliotēka
Izveidotas plauktu izstādes“ A.Dziļumam - 110”, “Dzejniekam, publicistam Jurim Alunānam - 185”, Foto izstāde “Lielā Talka Pienavā 2017” un radošā darbnīca ”Veidosim gaismas virteni”.