Pārvaldē
Marts rosīgs mēnesis visās jomās – daudz pasākumu kultūras dzīvē un saimnieciskajā jomā. Abos pagastos notikušas iedzīvotāju sapulces, kurās pārrunāti 2016.gada darbi un plānotais 2017.gadā. Apspriesti saimnieciskie jautājumi kopā ar SIA “Komunālserviss TILDe” un informācija par koģenerācijas stacijām. Iedzīvotāji aicināti apskatīt, iepazīties ar koģenerācijas staciju, tās darbību. Lielajā talkā 22.aprīlī - nolēma talkot kapos. Pienavas ciemā notikusi “Austrumu mājas ” kopsapulce par apsaimniekošanas darbiem un talku.
Visaktuālākais jautājums martā ir valsts un pašvaldību ceļu stāvoklis. Laika apstākļi pieļauj Slampes un Džūkstes pagastos veikt ceļu greiderēšanu. Izvesti lielgabarīta sadzīves atkritumi no pašvaldības īpašuma “Mieriņi”. Uzsākta parku un kapu teritoriju sakopšana.

 

Kultūra
Slampes kultūras pils
Notika bērnu teātra “Spārni” pirmizrāde “Sarkangalvīte un 7 pelītes” Slampē un Krimūnās. Pirmo reizi Slampē notika sieviešu dienas auto orientēšanās sacensības, piedalījās 48 komandas.

Notika izrādes - “Made in Latvija”, Jaunā Liepājas teātra izrāde “Pelnrušķīte”, Rīgas Neatkarīgā teātra izrāde “Silvija” un Izglītības pārvaldes skatuves runas un mazo uzvedumu konkurss. Pensionāru klubs “Zelta rudens” piedalījās sarīkojumā Jaunpilī. VPDK “Namejs” devās uz Ventspili uz deju festivālu. Kultūras pilī notika novada, starpnovadu un Jūrmalas deju kolektīvu “Dižkoncerts”, kurā piedalījās 19 kolektīvi un izdejoja Dziesmu un Deju svētku repertuāru. Jauniešu deju kolektīvs “Laisma” piedalījās Jauniešu dienā “Ar putniem” Talsos. Bērnu deju kolektīvi “Vijumiņš” un “Jumaliņa”, bērnu ansamblis “Saulstariņi” piedalījās sarīkojumā “Mazais Cālis” Pūrē un Izglītības pārvaldes novada skolu deju kolektīvu festivālā “Zemgales bļoda”.

25.martā notika komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis pie piemiņas akmeņa “Zelta josta”. Pēc piemiņas brīža tika demonstrēta Dz.Gekas dokumentālā filma “Kur palika tēvi?”.

Džūkstes kultūras nams
Notika Sieviešu dienai veltīts pasākums ”Tik dēļ jums, daiļās dāmas" un atpūtas vakars Džūkstes medību kolektīvam “Ne, spalviņas”. Vecākās paaudzes klubs “Rosme” devās izbraukumā uz Viesatām un Jaunpili, lai piedalītos draudzības pasākumos. 25.martā norisinājās Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums Džūkstes piemiņas parkā pie represēto akmens kopā ar Džūkstes pamatskolas audzēkņiem.

Bibliotēkās
Slampes bibliotēka
Notika Lego nodarbības bērniem. Radošā nodarbība “Ziepju izgatavošana no teorijas līdz praksei”, pasākums “Ūdens diena”, tikšanās ar Ķemeru nacionālā parka darbiniekiem, “Dzintara nozīme veselībā un skaistumkopšanā”. Izstādītas izstādes – “Ainas Liepas tekstila glezniņas”, “Zemīte gadalaikos”, dzejniekam Mārim Melgalvam - 60, režisoram, rakstniekam Kārlim Pamšem -100.

Džūkstes 1.bibliotēka
Noorganizētas trīs nodarbības bērniem: “Stunda bibliotēkā - gadalaiki dabā un sadzīvē”, “Sērsnu mēnesis”, „Draugos ar pasaku”. Notikušas trīs plauktu izstādes.

Džūkstes 2.bibliotēka
Izveidotas plauktu izstādes - kolumbiešu rakstniekam Gabrielam Garsijam Markesam - 90, rakstniekam Jānim Einfeldam - 50. Notika pasākums “Sieviešu dienas atzīmēšana”. Radošā nodarbība “Audēja mezgls rokassprādzēs un piekariņos”.