Novembris bagāts ar svētkiem - Lāčplēša diena, Latvijas valsts proklamēšanas 98.gadadiena, cildināti un apbalvoti 8 Slampes un 10 Džūkstes pagasta ļaudis. Cildinājuma rakstu saņēma Zane Breča, Ligita Jakstoviča, Māris Kalniņš, Māris Ošķis, Alma Francberga, Broņislava Pastare, Ērika Krieviņa, Zbigņevs Krasovskis, Mārcis Krasovskis, SIA “Rotas”. GADA cilvēka nomināciju saņēma Edgars Meņģelis, Mudīte Cīrule, Agita Ivanova, Oskars Birznieks, Juris Rutkovskis. GODA nomināciju saņēma Rasma Segliņa, Dzintra Rassa, Pēteris Zīriņš.
Pārvaldē
Pārvaldē turpinās lapu savākšana parkos un kapsētās. Notikusi pirmā sniega tīrīšana un izlases kārtā ceļu greiderēšana Slampes un Džūkstes pagastos. Pabeigti Džūkstes bibliotēkas jumta remontdarbi. Turpinās koģenerācijas stacijas būvniecība Slampē.


Kultūra
Slampes kultūras pils
Notika sociālo pakalpojumu aģentūras starptautiskā konference, kuru vadīja žurnālists Ansis Bogustovs. Kultūras darbinieki piedalījās kultūras darbinieku dienā Tukumā. Notika pensionāru kluba “Zelta rudens” 30 gadu jubilejas sarīkojums, kurā piedalījās draugi no Dobeles, Auces, Tukuma, Smārdes, Bikstiem, Vītiņiem, Lapmežciema, Engures. Pirmo reizi notika Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens. Notika “Kino diena Slampē.” Demonstrēja filmas “Mollijas briesmonīši” un “Melānijas hronika”. 17.novembrī notika sarīkojums Latvijas Republikas 98. gadadienai, GODA un GADA nomināciju un Cildinājuma rakstu pasniegšana slampeniekiem. Demonstrēta filma par Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes skatu no putna lidojuma. Amatiermākslas kolektīvu koncerts. Kā dāvana Slampes iedzīvotājiem bija vijolnieka Edgara Ziņģes koncerts.
25.novembrī Aijas Andrejevas koncerts ”Ceļojums pie sevis”.
Džūkstes kultūras nams
Vecākās paaudzes klubs ”Rosme” ciemojās Slampes kultūras pilī uz vecākās paaudzes ”Zelta rudens” 30. gadu darbošanās jubileju.
Lāčplēša diena kopā ar Džūkstes pamatskolas audzēkņiem un Zemessardzes 53.bataljona karavīriem, īss atceres brīdis pie K.Zemdega pieminekļa, svecīšu aizdegšana, goda zalves, zemessargu mācību stunda Džūkstes pamatskolā - ieroču demonstrēšana.
Latvijas Republikas 98. gadadienas svinības Džūkstes pagastā. Svinīgā daļa – filma “No putna lidojuma" (Slampes un Džūkstes teritorijas apzināšana no lidojuma). GODA un GADA nomināciju un Cildinājuma rakstu pasniegšana džūksteniekiem, svētku koncerts - uzstājās māsas Legzdiņas “Es, mīlu tevi Latvija”. Mūžības svētdiena – Dievkalpojums - koncertē Laikmetīgais ansamblis - svecīšu aizdegšana pagasta kapsētās.
Vecākās paaudzes dziedošā grupa ”Rosmīte” - Labdarības koncerts Raudas pansionātā.
Ciemošanās Smārdē - Senioru ballē - piedalās vecākās paaudzes klubs ”Rosme”. Biedrības ”CYDONYA" nodarbība “Viss par Mārtiņiem".
Bibliotēkās
Slampes bibliotēka
Notika tikšanās ar mākslinieci Naģeždu Izinovu. Notika gleznu un rokdarbu izstādes, literārās izstādes. Lego nodarbības bērniem.
Džūkstes 1.bibliotēka
Notikušas trīs plauktu izstādes.
Edgara Juka foto izstāde "Džūkste šodien... ar skatu pagātnē".
Projekta "Stunda bibliotēkā - gadalaiki dabā un sadzīvē" nodarbība "Novembris - sala jeb salnas mēnesis".
Džūkstes 2.bibliotēka
Izveidotas plauktu izstādes: rakstniecei D.Avotiņai – 90, rakstniekam Ē.Kūlim – 75, Latvijas Republikas proklamēšanas diena - 18. novembris.
Notika lasījums krēslas stundā, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros.
Valsts svētku svinības senioriem.

Sagatavoja Dace Pole