Oktobris darbu ziņā ir ļoti saspringts laiks. Ar pārvaldes darbiniekiem pārrunāti vēl šogad veicamie darbi un noris intensīvs 2018.gada budžeta plānošanas darbs.
Kopā ar pašvaldības aģentūras “Tukuma novada sociālais dienests” vadību pārrunātas darba aktualitātes un lemts par 2018. gada budžetu.


Pārvaldes darbinieki gatavojas pamatlīdzekļu un materiālo vērtību inventarizācijai, lai kopā ar inventarizācijas komisiju pārbaudītu uzskaiti.
Oktobrī abos pagastos uzsākta apkures sezona. Degoles pagasta daudzdzīvokļu mājā „Svēteļi” pirmā stāva dzīvoklī bija plīsusi siltumapgādes caurule, bojājums nekavējoties tika novērsts un siltuma padeve atjaunota.
Abos pagastos notiek aktīvs darbs ar komunālo maksājumu parādniekiem. Pēc sarunām ar parādniekiem tiek slēgtas vienošanās par parādu samaksu.
Oktobrī atsākuši darbu Tumes kultūras nama pašdarbību kolektīvi:
- Tumes jauktais koris – diriģents Rūdolfs Bacāns, vokālais pedagogs – Ritma Zāģere un Sanita Apine,
- Tumes vidējās paaudzes deju kolektīvs “Solis” – vadītājs Niks Freimanis, koncertmeistare Maruta Čauva,
- Tumes sieviešu vokālais ansamblis “Kansoneta” - vadītāja Maruta Čauva,
- Tumes pirmsskolas ritmikas deju grupa “Mazie ķipari” – vadītāja Sonora Grīnberga,
- Bērnu vokālais ansamblis “Pūpolītis”, kuru vada Marta Ozola, darbu sāks janvārī.
Visi pašdarbības kolektīvi aicina jaunus dalībniekus.
15.oktobrī Tumes kultūras namā norisinājās Tumes pagasta 2017./2018. gada čempionāta 1. posma sacensības šautriņu mešanā.
23.oktobrī notika Tumes vidusskolas padomes sēde.