Februārī notikušas vairākas sapulces, lai apspriestu galvenos darba uzdevumus, to izpildes gaitu un laika grafiku saistībā ar 2017. gada budžeta izpildi.

Tumes Kultūras nama zālē veikti nelieli remontdarbi, taču visi plānotie pasākumi ir notikuši.

Veikta ūdensvada un kanalizācijas stāvvada maiņa vairākās daudzdzīvokļu mājās un remonts Tumes pagasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

Sadarbībā ar SIA “Komunālserviss TILDe” ir saplānoti galvenie labiekārtošanas darbi Tumes un Degoles pagastos.

Turpinās darbs ar komunālo maksājumu parādniekiem.

Izdots informatīvais izdevums “Tumes Ziņas”.