Meierovica logo RGB krasains

Jautājumi:
Vai punktā 10.2.3.2. minētā pieredze skaitās arī jaunbūvējamam objektam (publiskai ēkai) teritorijas labiekārtojums? Vai tiks vērtēta konkrēta labiekārtojuma platība? Ja objekti realizēti, vai var iesniegt fotogrāfijas no objekta, nevis vizualizācijas?

Atbildes:
Žūrijas komisija paskaidro, lai apliecinātu savu atbilstību metu konkursa nolikuma 10.2.3.2.apakšpunktā noteiktajai kvalifikācijas prasībai, metu konkursa dalībnieks var savu pieredzi balstīt uz izstrādātu būvprojektu jaunbūvei (publiska ēka), kura ietvaros izstrādāts arī teritorijas labiekārtojuma risinājums rekreācijas zonai. Papildus informējam, ka metu konkursa nolikuma 10.2.3.2.apakšpunktā nav izvirzīta prasība rekreācijas zonas minimālajai platībai, lai kvalificētos metu konkursa nolikuma 10.2.3.2.apakšpunktā noteiktajai kvalifikācijas prasībai. Ja kāds no norādītajiem pieredzes objektiem ir jau realizēts, vizualizāciju vietā var iesniegt arī fotogrāfijas.