Adrese: Jaunsāti „Abavnieki”,Jaunsātu pag.Tukuma novads, LV-3128

KOLEKTĪVI:

- Sieviešu vokālais ansamblis "Kaprīze"
- Senioru vokālais ansamblis "Prelūdija"
- Bērnu deju kolektīvs "Abavnieks"
- Zēnu vokālais ansamblis "Boņuks"
- Līnij deju grupa "Sensus"
- Jaunsātu amatierteātris